Apoštolský vikariát Bomadi sa nachádza v južnej Nigérii v delte rieky Niger. Na rozdiel od severnej časti krajiny tu islam nehrá zásadnú rolu. Väčšina obyvateľstva patrí k tradičným africkým náboženstvám, ale mnohí ľudia sú otvorení radostnej zvesti evanjelia – oslobodzuje ich od strachu pred zlými duchmi a čarodejníctvom. Práca Cirkvi v tomto regióne nie je jednoduchá, pretože v ňom vládne mimoriadna chudoba a takmer tu neexistuje infraštruktúra. Chýbajú cesty, pitná voda, elektrina aj lekárska starostlivosť.

Do mnohých dedín sa dá dostať iba po vode, teda po početných ramenách v delte Nigeru. Ľudia pracujú ako rybári alebo drobní poľnohospodári, ale väčšina z nich si sotva zarobí na živobytie. Z príjmov, ktoré krajine plynú z ťažby ropy, nemajú nič. Naopak, trpia znečisťovaním vody, ktoré jej produkciu sprevádza. Detská úmrtnosť je tu vyššia ako v iných častiach krajiny.

V regióne si cenia požehnanú prácu rehoľníčok. Učia deti a pomáhajú rodinám. Mnohé sestry pochádzajúce z iných častí krajiny sa však boja plaviť loďami do odľahlých oblastí. Nemajú skúsenosti s vodnými cestami ani nevedia plávať.

Roku 2012 biskup Hyacinth Egbebo založil novú Kongregáciu Panny Márie, Hviezdy morskej, ktorá cielene prijíma a podporuje povolania z oblasti vikariátu Bomadi. Tieto ženy totiž vedia, ako si poradiť v oblasti povodia, a tak sa dostanú do odľahlých dedín, v ktorých ľudia potrebujú pomoc.

Počas pandémie koronavírusu sa sestry samy dostali do núdze. V školách, v ktorých učia, sa nevyplácajú mzdy – tie sú pritom zvyčajne hlavným zdrojom príjmu komunity. Finančné prostriedky, ktoré sestry majú, im v súčasnosti neraz nestačia ani na chlieb. Navyše, výdavky sa zvyšujú, keďže treba zaobstarať dezinfekčné a iné ochranné prostriedky, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.

Nadácia ACN prisľúbila sestrám pomoc so zabezpečením živobytia vo výške 5 500 €.