Nigérijskí kresťania sa po útokoch Boko Haram uchýlili do susedného Kamerunu. Po upokojení bojov sa mohli vrátiť – avšak ich rodné dediny zostávajú stále nebezpečné. Preto desaťtisíce utečencov žijú v utečeneckých táboroch v spolkovom štáte Borno. ACN podporuje najmä misiu v táboroch pri meste Pulka na severe Nigérie.

Boko Haram v roku 2014 vypálila v Pulke kostol aj faru. Miestny kňaz, otec Christopher, preto teraz slúži každú nedeľu dve sväté omše pod prístreškom v tábore Alfa. Hoci biskup plánuje v budúcnosti výstavbu nového kostola, v súčasnosti je dôležitejšie vybudovať farský dom.

Otec Christopher, terajší farár, navštívil Pulku po prvý raz v júni 2018. V tom čase ešte pôsobil vo farnosti sv. Michala v Maiduguri, vzdialenej dve hodiny jazdy autom (pri čakaní na kontrolných stanovištiach tri hodiny). Do Pulky prichádzal raz mesačne, prípadne každý druhý mesiac. Na ceste ho vždy sprevádzal vojak a prespával v kasárňach.

Keďže v tábore nežil, netušil, čo sa tam skutočne deje, a nedokázal veriacim pohotovo poskytnúť pomoc. Až počas vianočných sviatkov roku 2018 mal možnosť stráviť dlhší čas v tábore a zistiť o živote utečencov viac. Hlboko ho to dojalo. Strávil s nimi aj nasledujúce Vianoce. Niektorí utečenci z Kamerunu sa dokonca na Vianoce vrátili do tábora v Pulke iba preto, aby ich mohli sláviť s otcom Christopherom. Prítomnosť kňaza bola pre nich veľkým povzbudením.

Otec Christopher bol spravovaním farnosti sv. Pavla v Pulke poverený v roku 2020. Odvtedy žije v opustenom domčeku, ktorého majiteľ sa nevrátil. V táboroch je veľa katolíkov, a preto biskup plánuje čoskoro poslať do farnosti ďalšieho kňaza a možno i seminaristu na pastoračnú prax. A za dôležité pokladá postaviť nový farský dom, v ktorom by okrem kňazov mohol prespávať aj on, lebo Pulku pravidelne navštevuje.

V pláne je výstavba budovy so štyrmi izbami. ACN zabezpečí stavbu, zatiaľ čo diecéza zakúpi potrebný nábytok.

ACN sa rozhodla podporiť tento projekt, aby otcovi Christopherovi umožnila žiť bližšie pri svojich farníkoch a pokračovať v misii medzi utečencami.

 

Náklady na stavbu farského domu v utečeneckom tábore sa odhadujú na 46 400 €. Prosíme, pomôžte vysídleným kresťanom mať pri sebe kňazov.