V Angole má takmer každá diecéza vlastnú mariánsku svätyňu, pretože veriaci pociťujú hlbokú lásku a úctu k Božej Matke. Výnimkou je diecéza Mbanza Kongo vo veľmi chudobnom regióne na severozápade krajiny. Jej veriacich trápi, že oni zatiaľ mariánske pútnické miesto nemajú. Ide pritom o oblasť subsaharskej Afriky, kde sa konali prvé krsty a kde už roku 1595 postavili prvú katedrálu.

Základný kameň novej svätyne, ktorá by mala byť zasvätená Panne Márii Víťaznej, požehnal biskup Vicente Carlos Kiaziku roku 2019. Mala by stáť v dedine Bungo, patriacej do Farnosti Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Kikudo. Žiaľ, pandémia koronavírusu, ktorá výrazne zhoršila už aj tak bezútešnú ekonomickú situáciu tamojších veriacich, zámer výstavby narušila a museli ju odložiť na neurčito.

Biskup Kiaziku však projekt vybudovania svätyne pokladá za mimoriadne dôležitý. Dúfa, že prispeje k prehĺbeniu viery miestnych ľudí a posilneniu ich katolíckej identity uprostred aktívnych siekt, ktoré sa usilujú na tomto území získavať nových členov. Mariánska svätyňa by nemala byť len cieľom pútí, ale i miestom duchovných obnov a vzdelávacích aktivít. Mala by sa stať duchovným centrom diecézy, ktoré bude výrazne ovplyvňovať život viery a motivovať ľudí, aby v nej dozrievali. Podľa biskupa by svätyňa zároveň mala byť „symbolom skutočnosti, že veriaci kráčajú s Máriou ku Kristovi, že mu spoločne vychádzajú v ústrety“.

 

Projekt výstavby svätyne, ktorá bude pestovať úctu k Božej Matke a roznecovať v ľuďoch vieru, nádej a lásku, by sme chceli podporiť sumou 21 000 €. Kto sa k nám pripojí?