Argentína je s rozlohou 2,8 mil. km2 ôsmym najväčším štátom sveta. Vlasť pápeža Františka v súčasnosti prežíva vážnu hospodársku krízu. Chudoba rastie. Už roku 2019 bolo 40 % zo 44 mil. obyvateľov krajiny zaradených medzi chudobných a pandémia tento vývoj ešte zhoršila. Argentínu zasiahla tvrdo: v poslednom májovom týždni roku 2021 zaznamenala 3,5 mil. infikovaných a vyše 74 000 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.

Kríza rovnako tvrdo zasiahla aj Cirkev. Minulý rok nám Misionárky Ježiša – Slova a Obety (Misioneras de Jesús Verbo y Víctima) napísali, že ich situácia je „veľmi, veľmi ťažká“. Potrebovali špeciálne povolenia, aby sa mohli pohybovať medzi departmentmi krajiny. Mali finančné problémy. A nemohli ani prijímať mladé ženy, ktoré chceli vstúpiť do ich komunity.

Kongregácia bola založená roku 1961 v Peru a jej členky sú aktívne hlavne vo vzdialených a na ťažko dostupných miestach – všade tam, kde chýbajú kňazi. Venujú sa pastoračnej starostlivosti o chudobných a tých, ktorí sú vytláčaní na okraj spoločnosti. Dnes má kongregácia viac než 400 sestier a pôsobí v rôznych krajinách Latinskej Ameriky.

Sestry z misijných staníc často celé hodiny cestujú po zlých cestách, plavia sa na lodiach, idú na muloch, ba dokonca chodia pešo, len aby navštívili odľahlé usadlosti či dediny s niekoľkými rodinami. Hovorí sa, že tam, kde sa končí spevnená cesta, sa začína práca misijných sestier.

V Argentíne je dnes 20 misionárok kongregácie, niektoré sú ešte vo formácii. Jednou z nich je i sestra Mária Augustína. Má 24 rokov a už zložila dočasné sľuby. ACN napísala: „Ďakujem Bohu, že mi umožňuje byť v tejto kongregácii. Každý deň sa modlím o milosť ostať mu vernou do konca života. Samozrejme, tak ako v každom manželstve, aj tu treba niesť svoj kríž a zdolávať rozličné skúšky, ale sú to chvíle, v ktorých sa ukazuje naša naozajstná láska k ukrižovanému Ženíchovi a Bohu. V tomto čase je Cirkev potrebná viac než kedykoľvek predtým, lebo človek sa vzdialil od Boha a Cirkev je napádaná. V dôvere v Pánove slová ‚buď verný až do smrti a dám ti veniec života‘ sa úplne odovzdávam do jeho božských rúk až do okamihu, keď si ma zavolá na večnú svadobnú hostinu.“

 

Vďaka pomoci našich dobrodincov môžeme sestry v Argentíne podporiť sumou 10 900 €, ktorá umožní formáciu mladých sestier a zabezpečí živobytie pre všetkých 20 rehoľníčok. Sestry už teraz zo srdca ďakujú všetkým dobrodincom a modlia sa za nich.