Añatuya patrí v Argentíne k najchudobnejším diecézam. Väčšina z jej necelých
200 000 obyvateľov žije roztrúsene na rozľahlom území 68 000 km2, čo takmer zodpovedá rozlohe Írska. Cesty sú zlé, obyvateľstvo má nedostatočný prístup
k vzdelaniu i lekárskej starostlivosti, veľmi rozšírené sú nezamestnanosť a rozvrátené rodiny.

V diecéze pôsobí 83 rehoľníkov – 81 sestier a 2 bratia z rôznych komunít – a 7 laických misionárok. Prevádzkujú domovy dôchodcov, detské domovy a vývarovne, starajú sa o postihnutých, pracujú vo farnostiach, kde nemajú kňaza, sprevádzajú rodiny vo viere. Na veľké vzdialenosti, ktoré pri svojej službe musia prekonávať, nezriedka používajú bicykel.

 

Sestra Mária Lujánová, ktorá patrí k Misionárkam od Ježiša – Slova a Obety, teda
k jednej z kongregácií pôsobiacich v diecéze, uviedla: „V súčasnosti sa staráme o 20 misijných centier, tzv. parajes, vzdialených od seba až do 56 km. Nachádzajú sa pri ťažko prejazdných nespevnených cestách, v daždivom počasí rozbahnených, počas sucha plných dún z jemnej zeminy. Obyvateľstvo parajes tvorí v priemere 10 až 70 viacdetných rodín. Žijú roztrúsene, keďže chovajú kozy a pasú ich v otvorenej krajine. My týchto ľudí duchovne sprevádzame – navštevujeme ich doma, ponúkame im katechézy, pastoračne sa staráme o starých a chorých, dbáme na etickú a morálnu výchovu detí a mládeže, konáme bohoslužby slova. Máme aj ošetrovňu a ponúkame kurzy šitia či ručných prác. Naším zámerom je zmierniť biedu, ktorú v rodinách vidíme.“

 

Radi by sme i tento rok pomohli rehoľníkom, rehoľníčkam a laickým misionárkam v diecéze Añatuya sumou 33 000 € – vďaka nej budú môcť pokračovať v hodnotnej a obetavej práci.