Podobne ako všade v Bangladéši aj v diecéze Mymensingh tvoria katolíci nepatrnú menšinu. Presnejšie, z 19 miliónov obyvateľov žijúcich na území diecézy je iba            83 000 katolíkov. Najviac ich patrí k etnickej skupine Garo, prípadne k iným etnickým menšinám, a žijú najmä v pohraničnej oblasti s Indiou.

Od založenia diecézy roku 1987 má v nej prioritu formovanie viery mladých ľudí. Biblické vzdelávanie, katechézy i znalosť sociálneho učenia Cirkvi, to všetko je dôležité, aby si mladí ľudia vytvorili pevný etický a náboženský základ a potom mohli v krajine s moslimskou väčšinou pomáhať pri formovaní budúcnosti Cirkvi. Ako hovorí biskup Paul Ponen Kubi, „vieru treba živiť“, lebo aj tu – ako inde vo svete – existujú silné škodlivé vplyvy, ktorým sú mladí ľudia vystavení. Je teda dôležité sprostredkovať im správne hodnoty a urobiť ich odolnými voči týmto vplyvom.

Úroveň vzdelania je v krajine vo všeobecnosti nízka a etnické menšiny spravidla žijú v zaostalých oblastiach. Cirkev sa tu mimoriadne angažuje nielen preto, aby umožnila mladým osobnostne rásť, ale aj preto, aby ich pripravila na realitu, že jedného dňa prevezmú zodpovednosť v Cirkvi a spoločnosti.

 

Programy pastoračnej formácie viery pre domorodú mládež Mymensinghskej diecézy – skupinová fotografia urobená na Národnom dni mládeže 2022

 

Diecéza Mymensingh by rada s našou pomocou spustila trojročný program náboženského vzdelávania vo všetkých svojich 18 farnostiach. Bude zahrnovať duchovné cvičenia s modlitbami, rozhovormi, hrami, budovaním spoločenstva, ako aj tzv. biblický tábor (Biblecamp). V tomto prázdninovom tábore s biblickými hodinami sa tí mladí, ktorí ešte Sväté písmo príliš nepoznajú, naučia milovať ho a zažijú podnetnú, priateľskú atmosféru. Okrem toho budú v rámci nového programu prebiehať katechézy, modlitby, chvály a iné podujatia, ktorých cieľom má byť prehĺbenie a posilnenie náboženského života mladých ľudí.

 

Žiaľ, Cirkev je v tomto regióne veľmi chudobná a odkázaná na našu pomoc. Plánovaný trojročný program by sme chceli podporiť sumou 13 300 €.