Bieloruský Mahiľov má 381 000 obyvateľov a je tretím najväčším mestom krajiny. Leží na jej východe na rieke Dneper. Až do roku 1936 sa obyvateľstvo mesta delilo na tretiny, ktoré tvorili ortodoxní, katolíci a židia. Dnes sú už katolíci menšinou. Napriek tomu katolícka Farnosť sv. Antona v Mahiľove, v ktorej momentálne pôsobia dvaja otcovia klaretíni, prekvitá.

Čoraz viac ľudí navštevuje sväté omše a aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti. Na štyri nedeľné sväté omše v provizórnej kaplnke prichádza spolu 200 veriacich. Ak by mali k dispozícii väčší priestor, mohlo by ich byť i viac. Veriaci sú veľmi angažovaní a stretávajú sa aj v modlitbových skupinách; bolo by tu potrebných oveľa viac kňazov.

Už niekoľko rokov sa v Mahiľove stavia kostol s farským centrom. Kostol by mal mať 150 miest na sedenie a vo farskom centre by mali okrem priestorov na katechézu a aktivity rôznych skupín vzniknúť aj obytné priestory pre 5 kňazov a 3 rehoľníčky, ktorí sa budú o farnosť v budúcnosti starať. V dlhodobom horizonte tu tiež plánujú zriadiť kuchyňu pre chudobných, ktorá bude, samozrejme, takisto otvorená pre nekatolíkov.

Zatiaľ sú dokončené dve tretiny stavby. ACN sa už v minulosti na jej financovaní podieľala a otcovia klaretíni ju aktuálne požiadali o pomoc pri jej dokončení. Dôvodom je, že koronakríza vážne zasiahla činnosť miestnej farnosti: nielenže otcovia klaretíni ochoreli, ale ani teraz nemôžu cestovať do susedného Poľska alebo vypomáhať vo farnostiach, aby zhromažďovali dary na stavbu kostola a farského centra.

 

Radi by sme otcom klaretínom pomohli sumou 50 000 € – budú tak môcť ukončiť stavebné práce a farnosť začne využívať nový kostol i pastoračné priestory farského centra.