Apoštolská prelatúra Corocoro leží vysoko v Andách v jednom z najchudobnejších regiónov Bolívie, kde 80 % obyvateľov žije v extrémnej chudobe. Nemajú zaručený prístup k čistej pitnej vode ani primeranej výžive, nehovoriac o potrebe lekárskej starostlivosti. Väčšina ľudí žije v malých a odľahlých dedinách, ktoré sú ťažko dostupné vzhľadom na neupravené cesty, nebezpečné a náročné a v období dažďov často úplne nepriechodné.

Misijné sestry Ježiša Večného Kňaza sú kongregáciou založenou v Taliansku v roku 1947. Tu v Bolívii pracujú s nezištnou obetavosťou, starajú sa o najchudobnejšie rodiny, zanedbané staršie a osamelé osoby a o osirelé deti i hendikepovaných ľudí. Vyučujú deti a mladých ľudí vo viere a pripravujú ich na prijatie sviatostí. Ich práca je skutočným požehnaním pre mnohých ľudí.

Momentálne sú sestry dočasne ubytované v Quime, veľmi malej dedinke, kde často nie je ani dostatok vody na pitie. Biskup by však chcel, aby si mohli postaviť kláštor na pozemku patriacom Cirkvi v mestečku Patacamaya, kde sídli prelatúra.

 

Tento projekt by sme radi podporili sumou 38 000 eur. Pridáte sa?