V Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, bolo v roku 2015 otvorené mládežnícke pastoračné centrum, ktoré je určené pre príslušníkov všetkých etnických skupín žijúcich v krajine. Bolo zasvätené pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý sa s osobitnou láskou a nasadením venoval mládeži. Svetové dni mládeže, ktoré Ján Pavol II. inicioval, sú pre mladých ľudí dodnes prameňom […]

V Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, bolo v roku 2015 otvorené mládežnícke pastoračné centrum, ktoré je určené pre príslušníkov všetkých etnických skupín žijúcich v krajine. Bolo zasvätené pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý sa s osobitnou láskou a nasadením venoval mládeži. Svetové dni mládeže, ktoré Ján Pavol II. inicioval, sú pre mladých ľudí dodnes prameňom a impulzom pre ich vieru a náboženský život.

Mládežnícke pastoračné centrum je už od svojho vzniku veľmi úspešné. Na jeho podujatiach – pastoračných stretnutiach, školeniach a voľnočasových alebo prázdninových aktivitách – sa každoročne zúčastňuje viac ako 10 000 mladých ľudí vo veku od 10 rokov. Mottom činnosti centra je heslo „Stretnutie – zmierenie – spoločné vytváranie mieru a budúcnosti“. V súčasnosti je v centre zamestnaných 20 pracovníkov na plný úväzok, ktorí spolu s viac ako 300 dobrovoľníkmi organizujú všestranný pastoračný program. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporila založenie centra v Sarajeve sumou takmer pol milióna eur.

Deti a mladí, ktorí sa angažujú v Centre sv. Jána Pavla II. alebo ho pravidelne navštevujú, sú často veľmi aktívni aj vo svojich domovských farnostiach. Zároveň sú najlepším príkladom mierového spolužitia v tejto krajine. Ich život je dôkazom toho, že aj v štáte ešte nedávno zmietanom vojnou a etnickými konfliktami si možno nájsť dobré zamestnanie, založiť si rodinu a vybudovať si dobrý život. Cieľom aktivít v mládežníckom pastoračnom centre je aj zmierenie medzi jednotlivými národmi a náboženstvami a budovanie spoločných mostov do mierovej budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa, ale aj na prežitie a rozvoj Cirkvi v Bosne a Hercegovine je dôležitá najmä práca s mládežou. V období takzvanej bosnianskej vojny (1992 až 1995) bola totiž viac ako polovica katolíckeho chorvátskeho obyvateľstva Bosny a Hercegoviny donútená opustiť svoj domov alebo sa vysťahovať do iných krajín – hovoríme tu o každom druhom obyvateľovi z pôvodne polmiliónovej skupiny Chorvátov, hlásiacim sa ku kresťanstvu. Tento „odliv“ pokračuje, žiaľ, až dodnes. Z Bosny a Hercegoviny sa v súčasnosti každý rok vysťahuje viac ako 10 000 obyvateľov – a medzi vysťahovalcami je stále veľa kresťanov, pretože sú diskriminovaní na trhu práce, v školách či v iných oblastiach spoločenského života a pretože im krajina neponúka perspektívu do budúcnosti. Ale mládež, ktorá je zakorenená vo farských spoločenstvách, krajinu neopúšťa – naopak, mladí sa rozhodnú zostať a veria v pozitívnu a mierovú budúcnosť.

Záujem o aktivity sarajevského mládežníckeho pastoračného centra dnes už výrazne prekračuje jeho možnosti. V severnej Bosne preto otvorili filiálku centra, ktoré okrem rôznych aktivít (stretnutia vedúcich mládežníckych skupín, ekumenické akcie a iniciatívy v rámci medzináboženského dialógu) ponúka aj ubytovacie možnosti pre 10 osôb. V areáli centra sa nachádza aj farma s domácimi zvieratami a záhrada s ovocnými stromami, v ktorej mladí ľudia môžu nájsť prácu.

Centrum v severnej Bosne už síce funguje, ale potrebné sú ešte posledné stavebné a inštalačné práce najmä v kúpeľniach a sociálnych zariadeniach. V pláne sú finálne úpravy areálu, kde má vzniknúť javisko na podujatia organizované pod holým nebom a viacero príležitostí na sedenie v prírode. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytne na dostavbu centra a areálu sumu 20 000 eur.