Skratka GRIMPO označuje Združenie rehoľných sestier pôsobiacich vo verejnom sektore. Združuje sestry z rozličných kongregácií pracujúcich v Arcidiecéze San Salvádor v Brazílii. Zameriavajú sa na pomoc chudobným v oblasti výživy, bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. San Salvádor je hlavné mesto brazílskeho štátu Bahia na severovýchode krajiny. Ide o jednu z najchudobnejších oblastí Brazílie. Panuje tam veľká sociálna nerovnosť, vysoká […]

Skratka GRIMPO označuje Združenie rehoľných sestier pôsobiacich vo verejnom sektore. Združuje sestry z rozličných kongregácií pracujúcich v Arcidiecéze San Salvádor v Brazílii. Zameriavajú sa na pomoc chudobným v oblasti výživy, bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

San Salvádor je hlavné mesto brazílskeho štátu Bahia na severovýchode krajiny. Ide o jednu z najchudobnejších oblastí Brazílie. Panuje tam veľká sociálna nerovnosť, vysoká miera nezamestnanosti, násilie, zlá zdravotná starostlivosť, nízka úroveň gramotnosti, sexturizmus a rastúce nepokoje v chudobných mestských perifériách, tzv. favelas. V San Salvádore je deviata najväčšia koncentrácia biednych štvrtí zo všetkých brazílskych miest. Potreby ľudí žijúcich v biede sú tu obrovské. Sestry zo združenia GRIMPO sa starajú o základné potreby týchto ľudí.

Jednou z kongregácii pôsobiacich vo favelas sú Malé sestry Sedembolestnej Panny Márie. Jej zakladateľka sv. Clelia Barbieri sa narodila v dedinke Le Budrie neďaleko Bologne v Taliansku. Už v mladosti prejavila veľkú duchovnú zrelosť a túžbu po kontemplatívnom spôsobe života. Ako dvadsaťjedenročná sa rozhodla spolu s tromi spoločníčkami žiť ako rehoľníčka. „Spojme sa, aby sme spolu mohli žiť život modlitby a konať dobro tým, ktorí sú okolo nás,“ vyhlásila. Zomrela už vo veku 23 rokov. Počas pastoračnej návštevy farnosti miestny biskup, kardinál Lucido Maria Parocchi rozpoznal osobitnú charizmu tejto skupiny mladých žien, charakterizovanú kontemplatívnou modlitbou a horlivým apoštolským duchom.. Neskôr si dali meno Malé sestry Sedembolestnej Panny Márie. Kongregácia nemá svoje vlastné špecifické poslanie, ale vždy je pripravená prevziať misiu v osobitných pastoračných situáciách a  slúžiť tým najnúdznejších.

Sestry sú v San Salvádore od roku 2001. Prišli na pozvanie emeritného arcibiskupa Geralda Majella Agnela, aby pomáhali pri evanjelizácii, katechéze a pri vzdelávaní pastoračného a sociálneho tímu dobrovoľníkov.

Sestry píšu: „Odkedy sme prišli, snažíme sa pracovať pre najnúdznejších, najmä v oblastiach katechézy, domácich návštev a tiež sociálnych a vzdelávacích projektov pre deti. Zahŕňa to ich základné vzdelávanie, pomoc s prípravou do školy a tiež hudobné a divadelné krúžky. Okrem tejto apoštolskej služby pomáhame aj mnohým rodinám v hmotnej núdzi, špeciálne tiež bezdomovcom a hladujúcim. Snažíme sa zvyšovať aj povedomie miestnych o ich základných občianskych právach, poskytovať školenia a semináre, aby najmä tí, ktorí sú obeťami násilia alebo vykorisťovania vedeli takúto situáciu rozpoznať a pokúsiť sa z nej vymaniť. Chceme vám poďakovať za vašu pomoc, ktorá nám umožňuje konať dobro a evanjelizovať chudobných.“

Nadácia ACN prisľúbila 155 sestrám v združení GRIMPO podporu vo výške 43 000 euro, aby tak mohli naďalej vykonávať ich službu pre biednych a núdznych v San Salvádore.