Diecéza Humaitá sa nachádza na severozápade Brazílie v spolkovom štáte Amazonas. Rozprestiera sa na obrovskom území 136 000 km2, ktoré je väčšie ako Grécko, ale len veľmi riedko osídlené; má 135 000 obyvateľov. Okolo 55 000 z nich žije v meste Humaitá, ostatní obývajú malé osady pozdĺž riek a jazier v amazonskej oblasti.

Mnohí ľudia sa v súčasnosti sťahujú do mesta. Jeho periféria, do ktorej prichádzajú ľudia z vidieckych regiónov, ale aj z iných krajín Latinskej Ameriky, ako sú Haiti či Venezuela, sa stáva skutočnou výzvou pre pastoračnú starostlivosť. Je v nej veľa problémov.

Veriaci však žijú i v malých osadách v pralese na brehu riek a jazier. Títo ľudia sa nazývajú ribeirinhos (v preklade: obyvatelia rieky). Zachovávajú si tradičný spôsob života, no je to čoraz ťažšie – kontakt s moderným svetom prináša so sebou aj stratu kultúrnej identity. Okrem toho sú konfrontovaní s problémami, ako sú odlesňovanie dažďového pralesa a zaberanie pozemkov veľkými vlastníkmi pôdy.

Pandémia v tejto oblasti neviedla len k tomu, že mnohí ochoreli, ba dokonca zomreli, ale priniesla ešte väčšiu chudobu. Cestovný ruch sa výrazne obmedzil, a tak ľudia nemajú komu predávať svoje výrobky z tradičných remesiel a stratili zdroj príjmov.

Zvyšujúca sa chudoba má vplyv aj na Cirkev: na jednej strane ľudia potrebujú viac pomoci v materiálnych a duchovných potrebách, na druhej strane sa jej zastavili príjmy, ktoré pochádzali hlavne zo zbierok. Kňazi, rehoľníčky a diakoni pôsobiaci v diecéze naliehavo potrebujú pomoc. Otec biskup píše: „Naša prosba je volaním o pomoc, pretože súčasné príjmy nám nestačia na podporu kňazov, rehoľníčok a diakonov.“

 

Chceme podporiť 17 rehoľných sestier a 2 stálych diakonov pôsobiacich v diecéze, a to celkovou sumou 11 460 €. Otcovi biskupovi a 4 kňazom by sme radi prispeli omšovými milodarmi vo výške 8 275 €. Táto pomoc prospeje nielen im, ale aj ostatným, pretože tak budú môcť naďalej pomáhať ľuďom, ku ktorým sú poslaní.