Diecéza Xingu-Altamira sa rozprestiera na obrovskej ploche v amazonskej oblasti, mnohé jej časti sú pokryté tropickým dažďovým pralesom. Má 247 000 km2, je teda o niečo väčšia než Veľká Británia, no obýva ju len približne 360 000 obyvateľov.

Niektorí z nich sa prisťahovali z iných oblastí Brazílie, odkiaľ ich vyhnali veľkí vlastníci pôdy, banské spoločnosti či výstavba priehrady Belo Monte. Rozmáhajú sa tu sociálne problémy – rozbité rodiny, užívanie drog, konzumácia alkoholu.

Mnohí obyvatelia oblasti patria k domorodým kmeňom žijúcim v pralese. Takmer 70% populácie tvoria katolíci. Diecéza sa delí na 10 farností. Jednou z nich je Farnosť sv. Františka Xaverského, do ktorej patria mnohé dediny. Až 40 z nich sa nachádza na brehoch riek v dažďovom pralese a dá sa k nim dostať jedine vodnou cestou.

V takýchto prípadoch je pastoračná starostlivosť mimoriadne veľkou výzvou. Veriaci však čakajú na sviatosti, katechézu aj pomoc s konkrétnymi problémami. Túžia po pravidelnej kňazskej starostlivosti, hoci sa usilujú zachovať si živú vieru prostredníctvom bohoslužby slova.

Do niektorých spoločenstiev môžu kňazi prísť každé tri mesiace, iné môžu navštíviť raz za niekoľko rokov. Cesta po vode je dlhá, namáhavá a nebezpečná. Počas svojich návštev strávia kňazi i laickí misionári na lodi niekoľko dní. Pastoračná práca bez lode je tu prakticky nemožná. Farnosť síce loď vlastní, ale je pokazená, a teda ju nemôže využívať.

 

ACN chce Farnosti sv. Františka Xaverského pomôcť s potrebnou opravou lode príspevkom v hodnote 7 080 €.