V meste Belem v severnej Brazílii pracuje už 15 rokov katolícka komunita Na otvorenom mori (Mar a Dentro). Založila tu duchovné centrum, organizuje modlitbové stretnutia, pozýva na eucharistickú poklonu, pripravuje mladých ľudí na sviatosť birmovania a mladé páry na sviatosť manželstva. Okrem toho zabezpečuje vzdelávacie akcie, psychologické poradenstvo a stará sa o chudobných, predovšetkým o deti.

Mladí laickí misionári a misionárky, ako aj ich neplatení pomocníci nezostávajú iba v tomto meste. Verní výzve „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4), ktorú Ježiš adresoval Petrovi a s ktorou súvisí názov ich komunity, starajú sa o ľudí žijúcich v oblastiach na brehu rieky Amazonky i na riečnych ostrovoch v pralese.

Keďže mnohé dediny sú dostupné len po vodnej ceste, pred niekoľkými rokmi získala komunita vďaka pomoci našich dobrodincov loď. Využíva ju na pastoračnú starostlivosť. Ukázalo sa však, že potrebuje aj auto, aby mohla prepravovať materiál potrebný pri rôznych programoch pomoci a pastoračných podujatiach v meste a mimo neho. Cesty, po ktorých sa jazdí, sú poškodené a podmienky na nich sú zlé.

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí darovali 19 600 €, si mohli misionári kúpiť vozidlo vhodné na dlhé a náročné cesty. Ich radosť je veľká a zo srdca všetkým ďakujú v svojom mene i v mene tých, ktorým pomáhajú.

 

Ak chcete podporiť podobný projekt nadácie ACN, navštívte náš darcovský portál.