V Brazílii – v krajine, ktorej obyvateľstvo bolo dlhý čas prevažne katolícke – prudko klesá počet katolíkov. Z 213 mil. obyvateľov Brazílie je v súčasnosti už len 64 % katolíkov.

Zložitá situácia tejto krajiny, poznačenej korupciou, nezamestnanosťou, hospodárskou krízou a ničením životného prostredia, núti mnohých ľudí uveriť falošným sľubom rôznych siekt, mimoriadne aktívnych a dobre financovaných, a ich „evanjeliám prosperity“. Je preto veľmi dôležité, aby Cirkev bola reálne prítomná medzi ľuďmi, a to predovšetkým prostredníctvom kňazov.

V diecéze Bom Jesus da Lapa, ktorá sa nachádza vo vnútrozemí spolkového štátu Bahia, je ešte pomerne veľký počet katolíkov (takmer 80 %), no tiež sa postupne znižuje (roku 2000 tvorili 90 %). Pôsobí v nej len málo kňazov – jeden kňaz sa stará o vyše 10 300 veriacich, čo na intenzívnu pastoráciu zďaleka nestačí.

V súčasnosti prechádza kňazskou formáciou v seminároch iných diecéz 15 mladých mužov z diecézy Bom Jesus da Lapa. Ich formáciu musí diecéza platiť a to je pre ňu náročné. Veriaci sa síce usilujú podporovať Cirkev, ako môžu, ale sami sú chudobní a ich situácia po pandémii je neľahká. Radi by sme diecéze pomohli a podporili vzdelávanie a formáciu 15 mladých mužov sumou 8 000 €. Záleží nám na tom, aby mohli pokračovať na svojej ceste ku kňazstvu.

 

Pridáte sa k podpore týchto budúcich kňazov?