Pán farár Washington Dioleno Araújo Taveres sa teší: vďaka vašej pomoci má teraz motorový čln, ktorý nevyhnutne potrebuje pri starostlivosti o svojich veriacich. Jeho farnosť sv. Jána Krstiteľa so sídlom v meste Curralinho sa totiž nachádza v brazílskej delte Amazonky. Vzdialenosti sú tam obrovské a na brehoch je roztrúsených až 57 osád.

Doteraz musel mladý kňaz prekonávať vzdialenosti na starom a malom drevenom kanoe. Trvalo mu to veľmi dlho a strácal drahocenný čas. Mnohé príležitosti na evanjelizáciu zostávali nevyužité – a tam, kde nie je prítomná Cirkev, sa rýchlo šíria sekty. Okrem toho z pastoračných ciest robia v tejto oblasti nebezpečné dobrodružstvo krokodíly, dravý prúd, kmene stromov plávajúce vo vode či nepriazeň počasia.

Na kúpu motorového člna ste otcovi Washingtonovi Diolenovi Araújovi Taveresovi prispeli sumou 13 800 €, takže starostlivosť o veriacich je pre neho oveľa jednoduchšia. Biskup Teodoro Mendes Tavares je skutočne potešený a všetkým, ktorí sa na pomoci podieľali, ďakuje: „Radi by sme ešte raz vyjadrili svoju vďačnosť, pretože vaša podpora bude mať zásadný význam pre našu evanjelizačnú prácu. Ešte raz ďakujeme za všetko a prosíme bez hriechu počatú Pannu Máriu, ochrankyňu našej diecézy, aby vás žehnala!“

Prispejte na ďalšie projekty pre budovanie Cirkvi na celom svete.