Pakistan, ktorý bol v roku 1947 založený ako sekulárny štát sa v posledných rokoch stal krajinou, kde náboženské menšiny trpia veľkou nespravodlivosťou. Kresťanov je v krajine 1,6 % a žijú roztrúsení po celej krajine, často na odlúčených miestach.

Cirkev je tam známa kvalitnou službou, ktorú ponúka ľuďom bez rozdielu vierovyznania, či národnosti. Sú to najmä školy či nemocnice, ktoré navštevujú deti kresťanské i moslimské. Napriek tomu medzi mnohými ľuďmi vládne nenávisť a nedôvera voči kresťanom, ktorí sú vystavení diskriminácii, nevýhodným podmienkam v práci, či dokonca násiliu na základe často vymyslených dôvodov.

Maira Šahbaz, 14-ročné kresťanské dievča bolo unesené 28. apríla 2020 v meste Faisalabad v Pakistane počas cesty domov z práce. Pochádza z chudobnej kresťanskej rodiny, kde sa všetci živia upratovaním. Dvaja komplici počas únosu strieľali do vzduchu a kričali islamské heslá. Po niekoľkomesačnom súdnom procese a po tom, ako sama unikla z domu únoscu, sa Maira nachádza doma s mamou.

Asia Bibi, matka niekoľkých detí z Pakistanu sa pri studni napila z pohára, ktorý bol vyhradený pre moslimské ženy. Na základe toho ju obvinili z rúhania proti prorokovi Mohamedovi a odsúdili ju na trest smrti. Vo väzení strávila viac ako 10 rokov, až kým ju pakistanský najvyšší súd neoslobodil pod silným medzinárodným tlakom. Dnes žije anonymne v inej krajine.

Akaš Bašir, 20-ročný mladý muž, študent saleziánskej škole v Pakistanskom meste Lahore 15. marca 2015 slúžil ako dobrovoľník pri strážení Kostola svätého Jána. Keď sa priblížil podozrivý človek, Akaš uvidel, že má na sebe vestu z výbušninami. Keď sa ho snažil zastaviť, útočník sa odpálil. Len vďaka Akašovi útočník nevošiel do kostola a nezabil stovky ľudí.

Tieto a mnohé ďalšie príbehy svedčia o náročnej situácii, ktorej čelia kresťania v Pakistane. Nadácia ACN sa však v spolupráci s miestnou Cirkvu neustále snaží prinášať miestnym ľuďom nádej na život bez násilia.

Centrum pokoja je združenie, ktoré ponúka mladým ľuďom vzdelávanie a formáciu v oblasti medzináboženského dialógu. Ide najmä o dialóg medzi kresťanmi a moslimami. Organizuje semináre, konferencie, spoločné aktivity najmä v meste Lahore, ale aj v iných častiach krajiny.

Toto centrum vedie dominikán James Channan OP, ktorý dostal aj vyznamenanie pakistanského prezidenta. „Prostredníctvom našej práce mladí vstupujú do dialógu a učia sa žiť v harmónii. Rovnako však mladí kresťania a najmä kresťanky získavajú vedomosti a sebadôveru, ktoré im pomôžu žiť vo väčšinovo moslimskej krajine. Bohužiaľ, dnes sa stáva, že kresťania trpia znevýhodňovaním a niekedy aj prenasledovaním. Na tieto možné situácie ich chceme pripraviť, aby mali pevnú dôveru v Boha, ale aj sebavedomie postaviť sa za svoje práva.“

Nadácia ACN podporuje Pakistane rôzne formy konkrétnej pomoci trpiacim: pomoc so zvládaním pandémie, hradenie nákladov na obhajobu pred súdmi, vzdelávanie mladých, omšové štipendiá a ďalšie.

Účastníci vzdelávacích podujatí
Predstavitelia rôznych náboženstiev na spoločnom stretnutí.