Sestry Zvestovania, diecéznej kongregácie založenej v Burkina Faso, sú všestranné pracovníčky v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a pastorácie vo farnostiach. Burkina Faso je krajina, ktorá čelí veľkým výzvam a problémom – chudobe, nedostatku vody a nedobudovanej infraštruktúry. Podľa údajov OSN ide o jednu z najchudobnejších krajín na svete, ktorá je umiestnená na konci indexu ľudského rozvoja OSN

Read More »

Sestry Zvestovania, diecéznej kongregácie založenej v Burkina Faso, sú všestranné pracovníčky v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a pastorácie vo farnostiach.

Burkina Faso je krajina, ktorá čelí veľkým výzvam a problémom – chudobe, nedostatku vody a nedobudovanej infraštruktúry. Podľa údajov OSN ide o jednu z najchudobnejších krajín na svete, ktorá je umiestnená na konci indexu ľudského rozvoja OSN (HDI). Okrem iného je jej veľkým problémom aj nezamestnanosť mladých ľudí.

Podobne ako mnohé iné krajiny v regióne Sahel, aj Burkina Faso je typická náboženskou rozmanitosťou. Najväčšie zastúpenie v nej majú moslimovia (54,2 %), zatiaľ čo kresťania predstavujú 23,9 % a animisti 21,3 % obyvateľov. Na severe susedí s Mali a na východe s Nigerom. Podobne ako tieto krajiny (a ďalšie v regióne) je Burkina Faso vystavená tlaku rôznych džihádistických skupín. Napriek tomu je táto krajina považovaná za oázu tolerancie medzi rôznymi náboženskými komunitami.

Kresťania sú veľmi aktívni a činorodí v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, a to najmä vďaka rôznym kongregáciám rehoľných sestier, ktoré pracujú pre dobro celej spoločnosti. Rehoľníčky zohrávajú taktiež výnimočnú a nezastupiteľnú úlohu pri sprevádzaní miestnych žien, ktoré v africkej kultúre často musia niesť veľkú záťaž.

Rafael d´Aqui, vedúci projektovej sekcie zodpovednej za projekty v Burkine Faso, sa prednedávnom vrátil z návštevy tejto krajiny. Na vlastné oči sa mohol presvedčiť o dôležitosti misie spomínaných rehoľných sestier. „Osobne som mal možnosť spoznať význam a dôležitosť ich práce a tiež ich charizmu, obzvlášť v zdravotníckych zariadeniach. Dokonca aj manželky najradikálnejších moslimov – zahalené v čiernom od hlavy po päty – stále prinášajú svoje deti do zdravotníckych stredísk, ktoré vedú sestry, namiesto toho, aby ich vzali do štátnych nemocníc,“ vysvetľuje.

„Aby sme mohli dávať, musíme obnovovať aj vlastný vnútorný život,“ hovorí sestra Léa Belemsaga, generálna predstavená Kongregácie Zvestovania. „Aby sme zostali duchom mladé, efektívne, užitočné v našej pastoračnej práci, musíme sa aj my každý rok na chvíľu zastaviť a obnoviť fyzické, morálne i duchovné sily,“ pokračuje sestra Léa.

Dávanie sa druhým je presne to, čo robí 281 sestier tejto kongregácie, ktorá bola založená v roku 1945 a dnes pôsobí v 12 diecézach Burkiny Faso, 8 diecézach Mali, 2 v Pobreží Slonoviny a v ďalších 2 diecézach v Benine. Ich formačné centrum je v Bobo Dioulasso v Burkine Faso, odkiaľ je aj odvodený ich názov – Sestry Zvestovania Bobo.

Osobitným povolaním týchto sestier je podporovať kňazov vo farnostiach. Takto pomáhajú v katechizácii a sprevádzajú mladých ľudí a dospelých v kresťanskej viere. Prostredníctvom  rôznych pastoračných aktivít a modlitebných skupín im pomáhajú praktizovať vieru v každodennom živote. Sestry sú zapojené tiež do vzdelávania detí a mladých ľudí, rovnako pôsobia v domácich školiacich strediskách pre mladé dievčatá a ženy, ktoré nemôžu navštevovať školu. A starajú sa aj o chorých a o deti, zvlášť o tie najchudobnejšie, ako sú siroty a opustené deti.

Aby boli sestry schopné plniť všetky tieto povinnosti tak dobre, ako je to len možné, musia každý rok dobíjať svoje „duchovné baterky“. „Možnosť spoločne sláviť liturgiu a počuť povzbudivé slová nám pomáha upevniť sesterského ducha a jednotu medzi nami, ktorá je aj zdrojom nášho svedectva vo svete, v ktorom pracujeme,“ vyznáva sestra Léa.

Spomínané každoročné duchovné cvičenia trvajú deväť dní a konajú sa v ich materskom dome len kúsok od Bobo Dioulasso. Tieto exercície pomáhajú každej sestre znovu získať vlastnú osobnú rovnováhu a objaviť vnútornú plodnosť, vďaka ktorej je jej dielo evanjelizácie účinné. Na konci duchovných cvičení si každá sestra obnoví svoje rehoľné sľuby. Takto posilnené idú potom opäť plniť svoje poslanie. Vzhľadom na veľký počet sestier v kongregácii sa duchovné cvičenia organizujú samostatne pre päť skupín po 50 – 60 sestier.

Vďaka štedrosti našich dobrodincov, ACN už niekoľko rokov pomáha s financovaním týchto duchovných cvičení. Tento rok sme im prisľúbili sumu 7500 Eur. Môžete si byť istí, že sestry sa budú modliť aj za ACN a všetkých dobrodincov.