V poslednom desaťročí sa pre Nigériu stalo najväčšou výzvou oslabiť teroristickú skupinu Boko Haram.

V prvej polovici roku 2020 došlo opakovane k útokom na kresťanské komunity v spolkovom štáte južná Kaduna v severnej časti centrálnej Nigérie.

Zahynulo 178 ľudí.

Otec Sam Ebute, misionár zo Spoločnosti pre africké misie, žije v meste Kagoro, v jednej z postihnutých komunít, a zodpovedá za podporu duchovných povolaní. V lete minulého roku musel pochovať 21 členov spoločenstva, ktorí boli zabití pri útoku:

„Stalo sa to 21. júla 2020 večer v dedine Kukum Daji. Práve sa konalo stretnutie mládeže, keď zrazu zazneli výstrely a výkriky mužov. Hneď vedeli, čo sa stalo, pretože to už videli v Agwale, Doke, Kaure aj Zangone Katafe,“ píše pre ACN.

Ani nie za dve hodiny zločinci zabili 17 mladých ľudí, väčšinou dievčat. Po ceste do nemocnice alebo v nemocnici zomreli ďalší štyria, takže počet obetí sa zvýšil na 21. Ďalších 30 ľudí bolo ťažko zranených.

Farníkov pochováva už päť rokov

„Od mojej vysviacky roku 2016 pochovávam už skoro päť rokov. Roku 2017 som v Táchire pochovával ženu, ktorá bola zabitá v noci spolu so svojimi 4 deťmi. Roku 2018 aj v Tsonje sme pochovali 4 zabitých. Roku 2019 boli v Zunruku za bieleho dňa počas futbalu zabití 7 mladí ľudia.“

Kresťania nevedia, kedy sa uskutoční ďalšia vlna útokov. Nemôžu v pokoji praktizovať vieru, necítia sa bezpečne ani doma. Sloboda pohybu je obmedzená, veriaci nemôžu vykonávať svoje práce. V jeseni v čase žatvy sa ľudia neodvážili ísť do polí zo strachu, že ich tam niekto napadne.

Nechali úrodu, aby sa zničila.

„Kto zažije také útoky ako pastier svojich veriacich, trpí rovnako ako oni. Napriek tomu musíme byť pri nich a potešovať ich, modliť sa za nich a povzbudzovať ich, aby si zachovali vieru v Boha a zostali neochvejní. Ponúkame im duchovnú, morálnu i materiálnu podporu, ako najlepšie vieme.“

Obete bombového útoku z roku 2012
Obete bombového útoku z roku 2012 v Kostole svätej Rity v diecéze Kaduna. Foto: ACN

Uzdravenie je duchovné i telesné

V diecéze Maidiguri na severovýchode Nigérie pomáha nadácia ACN s výstavbou rozšírenia pastoračného a tréningového centra pre vdovy po mužoch, ktorých zabili extrémisti. Odhaduje sa, že počet vdov s deťmi je v diecéze asi 8 tisíc a z toho polovica prišla o manžela pri útokoch teroristov.

Diecéza už nedokázala pomáhať týmto ženám len vlastnými silami a preto sa rozhodla investovať do vybudovania takéhoto centra.

Jeho úlohou je ponúknuť im duchovné a psychologické sprevádzanie a tiež pomoc so získaním zručností pre získanie zamestnania. V centre už teraz pôsobia kňazi, sestry a laici. Niektorí z nich už absolvovali aj psychologické tréningy na prácu s traumou.

 

Vdovy, ktoré navštevujú pastoračné centrum
Vdovy, ktoré navštevujú pastoračné centrum. Foto: ACN

V roku 2019 diecéza vyčlenila niekoľko kňazov, ktorí si doplnili vzdelanie o psychológiu, aby mohli slúžiť v centre aj po tejto stránke. Ďalších asi 50 laikov absolvovalo základné tréningy, aby mohli poskytovať aspoň jednoduché sprevádzanie a sociálnu prácu.

„Veríme, že rozšírením centra aj o profesionálne vzdelávanie pomôžeme ženám, aby sa vrátili do normálneho života a postarali sa o svoje deti,“ píše o projekte tamojší biskup Doeme.

V rámci aktuálneho projektu pribudnú k centru:

  • krajčírska a obuvnícka dielňa,
  • pekáreň,
  • učebne,
  • administratívne priestory,
  • prednáškové miestnosti
  • a tiež kaplnka.

Každoročne do tohto centra príde asi 150 žien, ktoré môžu nájsť pokoj a sprevádzanie na zotavenie sa z hrôz, ktoré prežili a môžu získať vzdelanie, aby uživili svoju rodinu.

Nastávajúci riaditeľ centra, kňaz a psychológ Joseph Bature Fidelis pripomína: „Cirkev chce a musí pomôcť týmto ženám. Mier v našej krajine nastane len vtedy, keď uzdravíme dušu, ducha i telo zranených. Ak nebudeme pracovať na uzdravení a odpustení, ľudia sa budú s nenávisťou v srdci radikalizovať a budú sa diať pomsty.“

 

Na rozšírenie centra pre vdovy sme prisľúbili 280 tisíc eur. Pomoc bude poukázaná v 5 častiach podľa postupu projektu. Ak chcete tento projekt podporiť, navštívte náš darcovský portál.