Ústecký kraj na severe Čiech je „púšťou na náboženskej mape“, ako vravievajú niektorí cirkevní predstavitelia. Česká republika je silne ateistickou krajinou – konkrétne v Ústeckom kraji sa ku kresťanským cirkvám hlási len 5 % obyvateľov. Má to svoje historické dôvody: po druhej svetovej vojne sa tu po vysídlení nemeckého obyvateľstva usadili ľudia z rôznych regiónov, ktorí v čase komunistickej totality nesmeli rozvíjať náboženské tradície, takže viera sa nemala ako zakoreniť.

Od roku 1990 pôsobia v Tepliciach otcovia saleziáni. V súčasnosti sa starajú o tri farnosti v meste a štyri farnosti v okolitých obciach. Majú plné ruky práce, pretože v regióne je i mnoho sociálnych problémov – typická je vysoká nezamestnanosť a kriminalita, a to predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Ľudia sú tu v priemere chudobnejší a menej vzdelaní ako v iných častiach krajiny.

Saleziáni zriadili centrum zameriavajúce sa na prácu s deťmi a mladými ľuďmi, najmä zo sociálne znevýhodnených rodín. Okrem katechéz im ponúkajú letné tábory a kresťanské víkendové aktivity. Centrum však pracuje aj s dospelými a organizuje pre nich rôzne kurzy viery, ekumenické stretnutia, semináre pre manželské páry a i. Okrem týchto aktivít pôsobia saleziáni vo väzenskej pastorácii, navštevujú ľudí v nemocniciach, domovoch dôchodcov, starajú sa o miestne rómske rodiny.

Saleziánske centrum Živý dom pred pandémiou ročne navštevovalo 1 500 detí, 400 dospievajúcich a 500 dospelých. Tunajších 6 kňazov v práci podporuje 30 zamestnancov a 200 dobrovoľníkov. Priestory, ktoré saleziáni v súčasnosti využívajú, majú iba v prenájme. V dome, ktorý by mali vo vlastníctve, by mohli z dlhodobého hľadiska plánovať svoju činnosť s oveľa väčšou istotou. Dom sa im už podarilo zakúpiť, ale ešte ho treba zrekonštruovať.

foto:  ACN

 

Radi by sme prispeli sumou 30 000 €. Sme si totiž vedomí, že práca saleziánov v tomto kraji je mimoriadne hodnotná a prináša ovocie. Kto sa pripojí k pomoci?