Libanon bol v novoveku jedinou krajinou na Blízkom východe s kresťanskou väčšinou. Dnes kresťania tvoria iba 34 % z jeho celkovej populácie; z mladých ľudí, ktorí majú menej ako 25 rokov, je dokonca len štvrtina kresťanov.

Vysťahovalectvo neklesá. Už počas občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990 opustilo krajinu 700 000 kresťanov. Dramatická hospodárska a politická kríza, ktorá v súčasnosti postihuje krajinu, ako aj výbuch v auguste 2020, ktorý zničil časť hlavného mesta Bejrút vrátane kresťanskej obytnej štvrte, tento trend posilňujú.

V arcidiecéze Baalbek je situácia ešte ťažšia. Kresťania tu tvoria sotva 5 % populácie. V tomto chudobnom regióne sú pomery s ohľadom na jeho blízkosť k sýrskym hraniciam neisté a ľudia sa boja. Kto má možnosť, radšej odchádza z krajiny a hľadá šťastie v Kanade alebo Austrálii. Mnohí odchádzajú aspoň do Bejrútu.

Masové vysťahovalectvo môže zastaviť iba silná Cirkev, ktorá je schopná duchovne, pastoračne, sociálne a ekonomicky podporovať svojich veriacich. Kľúčovú úlohu v tom zohrávajú kvalitne vzdelaní mladí kňazi.

Hanna Rahme, arcibiskup z Baalbeku, je potešený, že sa v súčasnosti pripravuje na vysviacku 7 mladých mužov z jeho arcidiecézy. Už teraz aktívne pomáhajú vo farnostiach, napríklad pri práci s mládežou či katechéze.

Arcibiskup pre ACN napísal: „Mladí muži majú misijného ducha. Chcú slúžiť Cirkvi, či už v Libanone, nejakej misijnej krajine, alebo inej krajine, kde je veľa emigrantov. Chcú sa stať ‚kňazmi naveky‘. Ďakujeme Bohu za nové povolania, ktoré už teraz slúžia diecéze s apoštolskou horlivosťou.“

Nadácia ACN plánuje podporiť vzdelávanie 7 bohoslovcov celkovou sumou 10 000 €.