MEXIKO – Malá detská Biblia červenej farby, ktorú poznáme aj na Slovensku, si získava srdcia detí na celom svete už 30 rokov. Detská Biblia, u nás známa pod názvom „Boh hovorí svojim deťom“, z dielne pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need už bola preložená do 190 rôznych svetových jazykov a rozšírená po svete v náklade […]

MEXIKO – Malá detská Biblia červenej farby, ktorú poznáme aj na Slovensku, si získava srdcia detí na celom svete už 30 rokov. Detská Biblia, u nás známa pod názvom „Boh hovorí svojim deťom“, z dielne pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need už bola preložená do 190 rôznych svetových jazykov a rozšírená po svete v náklade takmer 51 miliónov kusov.

Detská Biblia v materinskom jazyku je pre deti na juhu Mexika vzácnym darom.

Páter Werenfried, zakladateľ ACN, veľmi dobre rozumel tomu, že deti potrebujú detskú Bibliu, aby si dokázali lepšie predstaviť Ježiša a pozvať ho do svojich sŕdc. Povedal: „Môžu ich nadchnúť aj starozákonné príbehy o Abrahámovi, Noemovi, Jozefovi, Mojžišovi a Dávidovi. Biblia by bola pre deti tretieho sveta inak niečím, o čom môžu len snívať. Sú tak chudobné, že si nemôžu dovoliť žiadne knihy.“ Preto sa rozhodol, že detská Biblia bude darom pre deti po celom svete.

Dokonca aj dnes na svete existujú jazyky, pre ktoré je jedinou dostupnou tlačenou knihou detská Biblia od ACN. Týmito jazykmi totiž hovorí len veľmi malá skupina ľudí.

Jezuitskí otcovia, ktorí pôsobia v diecéze San Cristobal de las Casas na juhu Mexika preložili túto knižku do domorodého jazyka tseltal, ktorým hovorí približne pol milióna ľudí v tomto regióne. Pre mnohých miestnych ľudí je úradná španielčina len prvý cudzí jazyk – ak ňou vôbec vedia hovoriť.

Vďaka štedrosti našich darcov sme mohli poskytnúť 18 000 eur, ktoré budú použité na tlač 30 000 detských Biblií v jazyku tseltal. Aj vďaka vašej pomoci budú môcť deti v tomto regióne spoznávať Božie Slovo vo svojom materinskom jazyku. Je to pre nich poklad nevyčísliteľnej hodnoty.

Srdečne ďakujeme každému, kto pomohol a pomáha!