EGYPT – Sheraton-Heliopolis je názov najnovšieho predmestia Káhiry, ktoré pred pár desaťročiami ešte neexistovalo. Predmestie bolo pomenované podľa hotela Sheraton, ktorý stojí v blízkosti medzinárodného letiska a v minulosti bol jedinou budovou široko-ďaleko. Dnes má toto rušné predmestie viac ako 400 000 obyvateľov. Katolícka cirkev tu založila pastoračné centrum Diakonia Development Center  (Rozvojové centrum Diakonia), ktoré má slúžiť rozličným […]

EGYPT – Sheraton-Heliopolis je názov najnovšieho predmestia Káhiry, ktoré pred pár desaťročiami ešte neexistovalo. Predmestie bolo pomenované podľa hotela Sheraton, ktorý stojí v blízkosti medzinárodného letiska a v minulosti bol jedinou budovou široko-ďaleko. Dnes má toto rušné predmestie viac ako 400 000 obyvateľov.

Katolícka cirkev tu založila pastoračné centrum Diakonia Development Center  (Rozvojové centrum Diakonia), ktoré má slúžiť rozličným pastoračným a sociálnym potrebám miestnej farnosti a komunity. Stretávajú sa tu tiež deti a mladí ľudia z hnutia „Dobrý Samaritán“.

Knihy sú základným zdrojom vedomostí pre všetky generácie.

V tomto centre plánujú vytvoriť malú knižnicu pre 150 detí a mladých, ktorí sem pravidelne prichádzajú. Pomohla by im lepšie spoznávať Sväté Písmo. Pre týchto mladých ľudí, ktorí sú súčasťou náboženskej menšiny, je zvlášť dôležité, aby správne poznali biblické pravdy. Často sú totiž postavení pred otázky týkajúce sa ich viery, na ktoré potrebujú dať jasné a rozumné odpovede. Niekedy sú tieto otázky manipulatívne a zámerne provokačné, a preto je veľmi dôležité, aby si mladí kresťania prehlbovali a rozširovali svoje znalosti Svätého Písma už od malička. Poznať a správne rozumieť musia najmä tým častiam Biblie, ktoré sú najčastejšie používané – či dokonca zneužívané – nekresťanmi pri útokoch na kresťanskú vieru.

Zároveň je tiež veľmi dôležité, aby títo mladí ľudia mohli osobne rásť a lepšie porozumieť tomu, ako ich Boh sprevádza vo svojej prozreteľnosti. Vďaka tomu môžu bližšie spoznávať Ježiša Krista a prehlbovať si svoju vieru v Jeho lásku.

Ako napísal sv. Hieronym: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“

 

ACN prisľúbila 3 500 eur  na zriadenie tejto knižnice.

Ak chcete svojím darom priamo podporiť realizáciu tohto projektu, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 143-01-49. 

Ďakujeme!