„Milí priatelia, moje meno je sestra Annie a pôsobím v Damasku. Situácia tu v Sýrii je veľmi zložitá. Ľudia, ktorým pomáham sú stále viac a viac bezradní, vyčerpaní a zraniteľní. Miera chudoby drasticky rastie. Táto doba je pre mnohých jednoducho neznesiteľná.“

Takto začína list sestry Annie Demerjian, ktorá pôsobí v Sýrii a je projektovou partnerkou nadácie ACN. Organizuje existenčnú pomoc pre rodiny, seniorov, chorých a ďalších, ktorí sa v dôsledku vojny ocitli v núdzi.

V týchto mesiacoch spolu s tímom dobrovoľníkov navštevuje núdznych a poskytuje im prístup k základným potrebám: zabezpečuje im najnutnejšie lieky, potraviny, pomáha ľuďom zaplatiť nájom, alebo školské pomôcky pre deti.

„Mali sme tu vojnu, násilie, hlad, utečenectvo. A teraz tu máme koronavírus. Ľudia, ktorí pred ním nemali prácu, si ju už nenájdu a tí, čo mali neisté miesto, ho často stratili. Snažia sa ako môžu, no bez práce, alebo rodinného zázemia to nejde. Niektorým pomáhame zaplatiť nájom. Nezabúdame však ani na duchovnú službu a sprevádzanie. Každý deň sa snažíme uzdraviť nie len telá, ale aj srdcia našich ľudí. Tí, ktorých navštevujeme nás často vítajú s úsmevom a spoločne sa modlíme za všetkých dobrodincov,“ pokračuje v liste dobrodincom.

V Sýrii sú však po deviatich rokoch konfliktu tými, ktoré najviac stratili, deti. Sú traumatizované, ohrozené chorobami a podvýživou. Okrem pandémie postihujú obyvateľstvo aj sankcie. Elektrina a palivo sú obmedzené, čo v prichádzajúcej tuhej zime, ktorú v mnohých sýrskych mestách sprevádza sneh i mráz, spôsobí dramatické zhoršenie životných podmienok.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje rodiny od začiatku vojny mnohými projektmi zameranými na pokrytie ich základných potrieb. V dielňach v Aleppe sa vďaka podpore nadácie ACN a iniciatíve sestry Annie Demerjianovej a Kongregácie Ježiša a Márie pre ne vyrába 25 000 vetroviek.

„Chceme deťom darovať vetrovky, aby sa mohli zohriať v blížiacej sa tuhej zime. Zadaním tejto objednávky miestnym dielňam zároveň pomáhame oživiť ekonomiku krajiny,“ vysvetľuje sestra Annie.

Imad pracuje v malej kancelárii – tlačí strihy na výrobu vetroviek. „Ak Boh dá, budeme mať v nasledujúcich mesiacoch isté finančné zabezpečenie.“ O niekoľko kilometrov ďalej Rami obsluhuje stroj, pomocou ktorého podľa strihov pripravuje kusy odevov. Pracuje v jednej z mnohých dielní v Aleppe, čo sa podieľajú na výrobe vetroviek.

V miestnostiach sa zhromažďujú zvitky látok a vatelínu, ktorý slúži ako výplň. „Sme veľmi vďační. Objednávka prišla v kritickom čase, keď sme zúfalo hľadali prácu. Súčasná hospodárska situácia v krajine je skutočne zlá. Je pre nás veľkým potešením, že si vďaka tomuto projektu ACN môžeme v nasledujúcich mesiacoch zarobiť na živobytie. Nech vás Boh žehná,“ hovorí sýrsky remeselník.

Iniciatíva rehoľnej sestry podporila 30 dielní a asi 180 kresťanov i moslimov. Vďaka nej v ďalších mesiacoch uživia svoje rodiny. Sestra Annie je šťastná. Látky zabezpečila už pred niekoľkými mesiacmi, vtedy si ešte mohla vyberať z rôznych farieb. „Spoločne vyčaríme úsmev na tvárach detí,“ hovorí.

Sestra Annie vytvorila v skutočnosti podnikateľský projekt, ktorý nie je len konkrétnou a priamou pomocou núdznym, ale pomáha regiónu aj po ďalších stránkach. Zabezpečila prácu pre miestnych výrobcov, ktorí si môžu na živobytie skutočne zarobiť a nie len pasívne prijímať pomoc. Udržia tak svoje podnikanie pri živote a ich zamestnanci aspoň na najbližšiu dobu nestratia prácu.

Ďalším rozmerom je dialóg a budovanie porozumenia. V krajinách ako Sýria, kde kresťania a moslimovia žijú vedľa seba, je mimoriadne dôležité budovať vzájomné porozumenie, pretože v dôsledku vojny, ktorú viedli džihádisti, sú narušené vzťahy a dôvera medzi jednotlivými skupinami ľudí.

Tento projekt spája kresťanov i moslimov v práci pre spoločné dobro a pre dôstojný život miestnych. Dialóg a porozumenie sú v tomto regióne dnes potrebné ako soľ.

Ak chcete pomôcť núdznym v Sýrii pomocou tohto, alebo podobného projektu, zvážte finančný dar prostredníctvom nadácie ACN.