Katolícka arcidiecéza Matky Božej má svoje centrum v Moskve a rozlohu viac ako 2,6 mil. km2 (ide takmer o 60-násobok rozlohy Slovenska). Na takomto obrovskom území žije približne 70 000 veriacich. V niektorých mestách, napríklad v Moskve alebo Petrohrade, existujú síce väčšie spoločenstvá, ale na mnohých miestach je len zopár katolíckych veriacich. Sú od seba […]

Katolícka arcidiecéza Matky Božej má svoje centrum v Moskve a rozlohu viac ako 2,6 mil. km2 (ide takmer o 60-násobok rozlohy Slovenska). Na takomto obrovskom území žije približne 70 000 veriacich.

V niektorých mestách, napríklad v Moskve alebo Petrohrade, existujú síce väčšie spoločenstvá, ale na mnohých miestach je len zopár katolíckych veriacich. Sú od seba natoľko vzdialení, že kňazi musia prejsť stovky kilometrov, aby im mohli slúžiť.

Katolícka cirkev v Rusku je chudobná. Jej kňazi dostávajú minimálny plat. A keďže väčšina katolíckych veriacich má sama problémy dôstojne prežiť, nedokáže podporovať svojich kňazov. Ak aj dostanú nejaký milodar, ide zväčša o symbolické príspevky. Navrhujeme preto podporiť 114 kňazov tejto arcidiecézy prostredníctvom omšových štipendií.

Znamenalo by to, že im odovzdáme 3 000 omšových milodarov od našich dobrodincov v celkovej hodnote 24 000 eur. Kňazi budú sláviť sväté omše, pamätajúc na dobrodincov, ktorí im pomohli, a za to dostanú milodary, ktoré sú v súlade so starodávnou tradíciou Cirkvi gestom poďakovania veriacich a príspevkom k ich osobnej podpore.

Viac o omšových milodaroch pre kňazov, ktoré ACN sprostredkúva, si môžete prečítať na www.omsovymilodar.sk