Farnosť sv. Františka Xaverského sa nachádza v dedine Lazu na odľahlom mieste diecézy Miao v severovýchodnej Indii, hraničiacej s Mjanmarskom. Má 10 vonkajších staníc s celkovým počtom 2 500 veriacich.

Tamojší obyvatelia patria k znevýhodneným etnickým menšinám a sú veľmi chudobní. Väčšinou sa dávajú najímať ako nádenníci. Ak sa stane, že si musia nejaké peniaze požičať, napríklad preto, lebo člen rodiny ochorie, neraz sa dostanú do otroctva dlhov – dlhy ani úroky z nich nedokážu splácať.

Cirkevný život je vo farnosti veľmi živý. Slúžia v nej dvaja kňazi a tri rehoľné sestry a každá dedina má svojho katechétu i katechétku, ktorí každé ráno a večer vedú pobožnosti. Kňaz navštevuje dediny raz týždenne, slávi svätú omšu a vysluhuje ostatné sviatosti.

Dediny patriace do farnosti sa však nachádzajú v okruhu 50 km od sídla farnosti a auto, ktoré majú kňazi k dispozícii na pastoráciu, má už 14 rokov. Treba ho čoraz častejšie opravovať, čo ich stojí dosť peňazí, a predsa sa naň nemôžu úplne spoľahnúť.

Otec Samuel nás preto požiadal o podporu: „Ak nám pomôžete kúpiť vozidlo na pastoráciu, budeme môcť pokračovať vo vzdelávaní vo viere našej Katolíckej cirkvi v dedinách farnosti Lazu. Rodiny, dievčatá, chlapci a dospelí budú môcť vďaka tomu pomaly rozvíjať svoju vieru a v budúcnosti odovzdávať Kristovo evanjelium vlastným deťom a vnúčatám. Naliehavo potrebujeme spoľahlivé vozidlo, pretože to naše sa neustále kazí. Sme odkázaní na vašu veľkorysú pomoc.“

 

Na kúpu auta vhodného pre potreby farnosti by sme chceli prispieť sumou 10 400 €.