Diecéza Daltonganj existuje len 50 rokov a nachádza sa vo východnej Indii v Džhárkhande, jednom z najchudobnejších štátov Indie. Vyše 67 000 veriacich diecézy žije v 23 farnostiach a tvorí nepatrnú menšinu uprostred 3,2 milióna obyvateľov tohto spolkového štátu.

Až 45 % populácie tu žije pod hranicou chudoby a iba 25 % vie čítať a písať. Väčšina veriacich patrí k etnickým menšinám, býva v dedinách v hustej džungli a má minimálny prístup k akejkoľvek infraštruktúre. So životnými starosťami im pomáha len Cirkev.

Príprava na prijatie sviatosti manželstva je dôležitá, pretože tvorí základ zdravých kresťanských rodín, v ktorých sa manželia a všetci členovia rodiny navzájom rešpektujú, spoločne prežívajú vieru a deti vyrastajú v láske a potrebnej starostlivosti. Stabilné a šťastné rodiny sú dôležité pre lepšiu budúcnosť krajiny, ako aj pre budúci život Cirkvi. Rodiny sú najúrodnejšou pôdou duchovných povolaní.

S cieľom optimálne pripraviť mladé páry na uzavretie manželstva a založenie rodiny ponúka diecéza Daltonganj trikrát ročne desaťdňové kurzy. Účastníci trávia tento čas v diecéznom centre, pretože takmer všetci inak žijú vo vzdialenej a ťažko prístupnej džungli. Na podujatiach sa každý rok zúčastňuje 750 párov – sú rozdelené podľa rôznych jazykov, ktorými sa v regióne hovorí.

Posledné tri dni prípravných kurzov sú koncipované ako duchovné cvičenia na prehĺbenie života viery. Skúsenosti ukazujú, že manželské páry, ktoré sa spolu modlia, spolu aj vytrvajú. Tento aspekt sa preto na kurzoch zdôrazňuje. Mladé páry sú zároveň vzdelávané vo výchove detí a mnohých iných otázkach manželského a rodinného života.

Podpora projektu bude trvať tri roky.

 

Len vďaka štedrosti dobrodincov mohla nadácia ACN prisľúbiť pomoc na tri roky vo výške 45 tisíc eur. Ak Vám to situácia dovoľuje, zvážte dar podľa vaších možností na podporu tohto projektu.