Roku 1981 bola založená provincia Bosých karmelitánov v Južnej Kérale. V tom čase ju tvorilo 10 rehoľníkov s jediným rehoľným domom. V súčasnosti má 106 kňazov a 8 rehoľných bratov s večnými sľubmi. Našťastie majú naďalej veľa mladých povolaní.

Roku 1998 rád otvoril prvú misiu v severovýchodnej Indii. Vzhľadom na dynamický rast provincie vznikli časom misie vo všetkých 7 spolkových štátov v severovýchodnej Indii. Karmelitáni tam teraz prevádzkujú spolu 18 misií. Duchovne slúžia aj viacerým komunitám sestier a učia na školách. Každý rok sú vysvätení mladí muži, ktorí pochádzajú z misijných oblastí.

Pátri dúfajú, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov bude vysvätených 50 nových kňazov. V tom prípade by mohli otvoriť 30 nových misií. A majú dôvod dôverovať, veď len minulý rok sa konalo 5 kňazských vysviacok, z toho 4 boli z oblastí severovýchodu.

Rád však v súčasnosti potrebuje pomoc pri formovaní mladých povolaní, a preto sme boli požiadaní o podporu 43 seminaristov a 10 novicov. Provincionálny predstavený, páter Varghese Maliakkal, nám píše: „Každý cent, ktorý na tento účel dostaneme, prinesie v blízkej budúcnosti bohaté ovocie a pomôže pri budovaní miestnej cirkvi a misií zverených do našej starostlivosti. Tým, že nám pomôžete, urobíte ušľachtilý skutok lásky v prospech formácie budúcich misionárov, ktorí budú horliví v šírení Božieho kráľovstva a ktorí sa budú neúnavne modliť za blaho svojich dobrodincov.“

 

 

Sľúbili sme 18 550 €, aby mohli mladí rehoľníci pokračovať vo svojej formácii. Kto sa pridá k pomoci?