Kongregácia sestier obetovania Panny Márie bola založená v 19. storočí v Taliansku s cieľom starať sa o deti a mladé dievčatá. Rehoľné sestry dnes okrem Talianska pôsobia aj v Indii a v afrických krajinách ako Džibuti a Somálsko. Kongregácia spravuje hlavne školy, internáty a domovy pre opustené deti. Okrem mládeže sa sestry venujú aj starostlivosti […]

Kongregácia sestier obetovania Panny Márie bola založená v 19. storočí v Taliansku s cieľom starať sa o deti a mladé dievčatá. Rehoľné sestry dnes okrem Talianska pôsobia aj v Indii a v afrických krajinách ako Džibuti a Somálsko. Kongregácia spravuje hlavne školy, internáty a domovy pre opustené deti. Okrem mládeže sa sestry venujú aj starostlivosti o starých a o chorých medzi nimi aj o malomocných, ktorých ošetrujú v špeciálne zriadených centrách.

Jedným z projektov tejto kongregácie v Indii je internát v meste Dhabhagudam v diecéze Eluru, v ktorom sa rehoľné sestry starajú o približne 150 detí z odľahlých obcí, roztrúsených v oblasti pralesa. Pre tieto deti, ktoré v internáte bývajú a absolvujú vyučovanie, je to jediná možnosť získať školské vzdelanie. Väčšina obyvateľov v tomto regióne sa živí nádenníckou prácou. Ich zárobky sú mizivé a celé rodiny žijú vo veľkej chudobe. Okrem toho sa región vyznačuje vysokou mierou analfabetizmu, len málo obyvateľov vie čítať a písať. Rozšírená je závislosť od alkoholu – alkoholizmus je aj častou príčinou rozpadu rodín. Práca rehoľných sestier v Dhabhagudame znamená pre deti z diecézy Eluru, ktoré bývajú na internáte, možnosť oslobodiť sa z ťaživých podmienok a vďaka školskému vzdelaniu získať lepšie šance do budúcnosti. Viditeľné je už prvé ovocie práce internátu: miera analfabetizmu v regióne klesá, na ústupe je aj detská práca a detské svadby, teda uzatvárenie dohodnutých manželstiev medzi deťmi. Viacerí absolventi internátu sa po skončení školy rozhodli pre štúdium. Celkove sa sestrám podarilo v regióne prehĺbiť citlivosť rodiny na dôležitosť vzdelania ako kľúča k lepším perspektívam v budúcnosti.

Úspešná práca v internáte bola však hatená praktickým problémom so zásobovaním vodou. Jej zdrojom je jediná studňa v areáli internátu, ktorú využívajú nielen sestry a školáci, ale aj okolité obyvateľstvo. Prístup k pitnej vode je dôležitý aj pre starších ľudí, žijúcich v okolí internátu, ale kapacita studne nestačí. Vďaka našim dobrodincom sme sestrám mohli poskytnúť 7 700 eur na vykopanie novej studne. Všetkým chceme vysloviť úprimné „Pán Boh zaplať!“

Kód: 317-05-19