Vďaka vašej pomoci boli nedávno posvätené nová kaplnka a fara v Ramnagare, najstaršej misijnej stanici v indickej diecéze Bettiah. Dobrodinci na ne prispeli sumou 28 400 €. Radosť bola veľká: na slávnosť prišiel aj otec biskup a zúčastnili sa na nej kňazi, sestry a veriaci z celého okolia. Nová kaplnka bola požehnaná počas svätej omše a zasvätená Božej Matke. Otec biskup potom prestrihnutím pásky otvoril i novú faru a požehnal ju svätenou vodou.

Stará kaplnka a fara v Ramnagare mali už vyše 100 rokov a boli postavené z nepálených hlinených tehál. Základné súčasti stavby boli vážne poškodené potkanmi a termitmi – dovnútra vnikala voda a hrozilo zrútenie strechy. Bolo nebezpečné schádzať sa v nej na bohoslužby. Navyše, veľký počet veriacich sa do kaplnky ani nezmestil. Na starej fare nemali žiadne sanitárne zariadenia a priestorovo už tiež nepostačovala. Farský úrad sa nachádzal na verande!

Vďaka vašej pomoci majú teraz vo farnosti okrem obytných priestorov pre kňazov i hosťovskú izbu, kanceláriu, sanitárne zariadenia a kuchyňu so skladom; všade je zavedená elektrina. Konečne je reálne uvažovať o tom, že by do nej mohol prísť ďalší kňaz, ktorý sa bude starať o rozvoj miestnej komunity.

„Radi by sme sa úprimne poďakovali všetkým, ktorí nám pomohli. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Nech vás Boh žehná za vašu štedrosť!“ napísali do ACN biskup Sebastian Goveas a pán farár Pascal Anand. Odovzdávame vám ich poďakovanie a pripájame sa k nemu.

 

Podporte s nami ďalšie projekty na celom svete, ktoré čakajú na realizáciu.