Diecéza Kohima sa nachádza v spolkovom štáte Nágáland na chudobnom a zaostalom severovýchode Indie. Žijú v nej rôzne etnické menšiny, z ktorých každá hovorí vlastným jazykom. Väčšina obyvateľov žije z toho, čo si dopestuje, mnohí sú nezamestnaní. V odľahlých dedinách väčšina z nich nevie čítať ani písať, no ich vzájomná solidarita je veľmi veľká.

Katolícku vieru priniesli do diecézy Kohima rehoľné sestry, a to až roku 1948. Spočiatku narazili na odpor – ľudia, ktorí prijali katolícku vieru, boli tvrdo trestaní. Dnes má diecéza 54 farností a patrí do nej 61 000 veriacich, vyše 200 diecéznych alebo rehoľných kňazov a 425 rehoľníčok. Majú i mnoho miestnych povolaní – z domorodcov pochádza 250 sestier a 58 kňazov.

Biskupovi Jamesovi Thoppilovi leží na srdci hlavne náboženská formácia laikov. Ako mimoriadne potrebné vidí vzdelávanie katechétov, organizovanie kurzov prípravy na manželstvo, ako aj kurzov pre manželské páry, zintenzívnenie práce so ženami, deťmi a mladými. Doteraz im na tieto aktivity chýbalo vhodné vzdelávacie centrum.

 

Otvorenie Newmanovho pastoračného centra po rekonštrukcii.

Výstavba nového centra sa ukázala pre diecézu finančne príliš náročná, a tak sa otec biskup rozhodol premeniť na diecézne pastoračné centrum bývalý malý seminár, ktorý sa medzičasom presťahoval na iné miesto. No i táto budova nutne potrebovala rozsiahlu renováciu, pretože drevené časti napadli termity.

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí prispeli sumou 20 900 €, sa obnova budovy mohla začať. Nebolo to jednoduché, lebo plány spočiatku kazila pandémia: robotníci pochádzajúci z rôznych častí krajiny sa museli vrátiť domov, nasledovalo niekoľko lockdownov a vládne obmedzenia. Po ich skončení nebolo jednoduché získať robotníkov späť, zvýšili sa ceny, narástla inflácia… Nakoniec sa práce pomaly, ale isto rozbehli. Zapojili sa do nich aj ľudia z dediny.

Koncom marca 2022 už bolo všetko hotové a na veľkú radosť biskupa a veriacich mohlo byť pastoračné centrum posvätené. Na slávnosti nechýbal ani apoštolský nuncius. Biskup Thoppil za všetko pociťuje „obrovskú vďačnosť“. Pán Boh zaplať tým, ktorí pomohli!

 

Pomôžte s nami Cirkvi aj v ďalších častiach sveta.