Dlhý čas bol stredoafrický štát Kamerun s 24 mil. obyvateľov považovaný – na rozdiel od okolitých krízami zmietaných krajín – za relatívne stabilný. Roku 2016 však došlo k protestným pochodom namiereným proti marginalizácii anglicky hovoriaceho obyvateľstva v tejto prevažne francúzsky hovoriacej krajine.

Protesty vyústili do ozbrojeného konfliktu medzi separatistami v anglicky hovoriacich provinciách a centrálnou vládou – trvá dodnes. Tisíce ľudí prišli o život, státisíce sú na úteku. Bežné sú únosy učiteľov, kňazov či cirkevných spolupracovníkov.

Sestry svätej Anny, kongregácia založená v 19. storočí v Taliansku a zameraná na vzdelávanie a podporu chudobných a znevýhodnených detí i dospievajúcich, majú svoj dom v blízkosti mesta Bamenda. Leží len 2 km od oblasti, v ktorej zúria boje. „Vládne tu atmosféra strachu,“ hovorí sestra Pamela Bongbenová, ktorá dom vedie. Vzdelávajú sa v ňom 3 postulantky, 5 noviciek a 37 mladých sestier s dočasnými sľubmi. Sú traumatizované násilím, ktoré zblízka zažívajú, ako i trvalým strachom.

Na dvojtýždňovom workshope by mali pochopiť, ako spracovať vlastné traumatické skúsenosti a vyrovnať sa so situáciou tak, aby ich výrazne nepoškodila. Mali by sa naučiť aj to, ako si vytvoriť nové postoje, vďaka ktorým dokážu prekonať všadeprítomný strach.

Z terapeutickej pomoci získanej na workshope by nemali mať prospech len sestry samy, ale aj iní ľudia, ktorým potom môžu pomáhať spracúvať podobné traumatické zážitky. V regióne, kde je väčšina ľudí konfrontovaná s násilím, strachom a smrťou, ide o dôležitý prvok pastoračnej práce.

Na vzdelávací program pre sestry sú potrebné financie: treba zakúpiť vyučovacie materiály, zaplatiť lektorov, uhradiť cestovné výdavky… Rehoľná komunita, ktorá síce pomáha chudobným, no sama je chudobná, nedokáže zaobstarať tieto prostriedky. Práca s traumatickými skúsenosťami je však pre sestry nevyhnutná – nespracované traumy môžu viesť k ťažkej kríze alebo opusteniu povolania.

 

V ACN chceme podporiť tento dôležitý dvojtýždňový workshop sumou 9 500 €.