Kamerun v stredozápadnej Afrike s takmer 26 miliónmi obyvateľov bol dlhé roky považovaný za relatívne stabilnú krajinu v porovnaní so svojimi krízami zmietanými susedmi. V roku 2016 však došlo k protestom, pretože mnohí obyvatelia anglicky hovoriacej časti krajiny sa cítili byť utláčaní väčšou, francúzsky hovoriacou časťou a začali požadovať nezávislosť. Následne tieto protesty prerástli do ozbrojeného konfliktu, ktorý trvá dodnes medzi separatistami v anglofónnych provinciách a frankofónnou ústrednou vládou. V dôsledku toho prišli státisíce ľudí o strechu nad hlavou a tisíce ľudí prišli v konflikte o život.

Najmä deti a mladí ľudia sa stali obeťami stále prítomného násilia a mnohí z nich sú hlboko traumatizovaní. Okrem toho majú títo mladí ľudia len málo vyhliadok na lepšiu budúcnosť alebo zmysluplný spôsob života. Väčšina škôl v regióne je už niekoľko rokov zatvorená a deti sú odkázané samy na seba. Mnohí dospievajúci sa pridali k ozbrojeným povstaleckým skupinám a zvýšila sa drogová závislosť a promiskuita. Z dlhodobého hľadiska bude mať absencia školského vzdelania za následok len to, že ešte viac ľudí prepadne do chudoby.

Diecéza Mambfe v anglofónnom regióne teraz zaviedla jednoročný program vzdelávania o mieri ako súčasť práce s mládežou, ktorý podporili naši štedrí dobrodinci sumou 20 000 eur. Cieľom programu bolo podporiť kultúru nenásilia a mieru. Násilie sa totiž rozšírilo na všetky úrovne spoločnosti – a dokonca aj do samotných rodín. „Nikdy nesmieme zabúdať, že v prostredí poznačenom násilím a konfliktom je akákoľvek forma účinnej evanjelizácie nemožná,“ hovorí otec Roland Arrey, farár a vedúci tímu pre pomoc mládeži. „Rozdielnym názorom sa možno nevyhneme, ale násilie nie je nevyhnutné. Ak sa chceme vyhnúť nepretržitej špirále násilia, musíme sa snažiť podporovať pokoj a toleranciu, a nie podnecovať nenávisť a nedôveru,“ dodáva.

 

 

Už rok sa mladí ľudia zo všetkých 27 farností diecézy stretávajú raz mesačne na víkendovom vzdelávacom programe, ktorého súčasťou sú aj spoločné bohoslužby a spoločné modlitby. Tieto kurzy sú ďalej doplnené rozhlasovým vysielaním, ktoré sa môže dostať aj do tých najvzdialenejších dedín.

„Náš program je zameraný na Krista, Knieža pokoja, ktorý túži priniesť pokoj do nášho nepokojného a násilím zmietaného sveta,“ vysvetľuje otec Arrey. „Tento projekt nás veľmi nadchol a veľmi motivoval, pretože bude prínosom najmä pre mladých, ale zároveň aj pre všetky naše farské spoločenstvá. Sme veľmi vďační ACN a všetkým našim dobrodincom!“

 

Prispejte na ďalšie naše projekty, aby boli podobne úspešné ako tento. Ďakujeme!