Filozoficko-teologický inštitút bratov Kapucínov v Addis Abeba je jediné miesto v strednej a južnej etiópii, kde môžu študenti získať katolícke vyššie vzdelanie. Všetky diecézy a komunity po celej Etiópii aj mimo nej posielajú do tohto inštitútu svojich seminaristov na štúdiá. V rámci inštitútu funguje aj Kapucínske centrum pre výskum a duchovnú obnovu. V ňom bratia […]

Filozoficko-teologický inštitút bratov Kapucínov v Addis Abeba je jediné miesto v strednej a južnej etiópii, kde môžu študenti získať katolícke vyššie vzdelanie. Všetky diecézy a komunity po celej Etiópii aj mimo nej posielajú do tohto inštitútu svojich seminaristov na štúdiá.

V rámci inštitútu funguje aj Kapucínske centrum pre výskum a duchovnú obnovu. V ňom bratia kapucíni poskytujú formáciu dospelým, duchovné sprevádzanie a duchovné obnovy laikom.

Filozoficko-teologický inštitút je otvorený aj veriam z ortodoxných a protestantských cirkví. Každý druhý týždeň kapucíni organizujú ekumenické semináre zamerané na rozličné spirituálne témy, umenie, filozofiu či literatúru.

Kapucíni fungujú v ťažkých podmienkach a jedným zo zdrojov ich príjmov je vydávanie kníh. Posledné roky sa venujú najmä prekladom náboženskej literatúry z európskych jazykov do rozličných etiópskych dialektov. Doteraz však mohli nihy len tlačiť a nie ich viazať. Keďže inštitút chce ceny kníh nechať nízke, aby si ich každý mohol dovoliť, požiadali o pomoc ACN. Vďaka našim dobrodincom sme bratom kapucínom v Addis Abeba mohli poskytnúť finančnú pomoc 18-tisíc eur na nákup kníhviazačského stroja.