V Peru, vysoko v Andách, leží jedna z územných prelatúr katolíckej Cirkvi. Tieto miesta nie sú súčasťou diecézy, ale majú vlastného správcu, preláta, ktorý sa zodpovedá priamo Svätému Otcovi. Prelatúra Chuquibambilla sa rozprestiera na obrovskom území v horách s nadmorskou výškou až 5000 m.m.m. a ide o jeden z najchudobnejších regiónov v krajine. V prelatúre […]

V Peru, vysoko v Andách, leží jedna z územných prelatúr katolíckej Cirkvi. Tieto miesta nie sú súčasťou diecézy, ale majú vlastného správcu, preláta, ktorý sa zodpovedá priamo Svätému Otcovi.

Katechéti z Chuquibambilla v zácviku. FOTO ACN

Prelatúra Chuquibambilla sa rozprestiera na obrovskom území v horách s nadmorskou výškou až 5000 m.m.m. a ide o jeden z najchudobnejších regiónov v krajine. V prelatúre pôsobí len 14 kňazov, ktorí sa starajú o takmer 100-tisíc katolíkov, ktorí sú roztrúsení po drobných, izolovaných usadlostiach. Musia prekonávať dlhé trate po nekvalitných cestách.

Na viacerých miestach nemajú domácnosti ani len zavedenú elektrinu, pevnú linku či internet. Počas obdobia dažďov sú viaceré cesty zatopené a nedá sa cez ne prejsť. Toto všetko má za následok, že do viacerých dedín sa kňazi dostanú len niekoľkokrát do roka. Práve preto sú pre kresťanov v Chuquibambilla životne dôležití laickí katechéti.

Katechéti vykonávajú dôležitú pastoračnú prácu v čase, keď v danej usadlosti nie je prítomný žiaden kňaz. Sú to práve katechéti, ktorí sa starajú o denno-denný život vo vnútri cirkevného spoločenstva. Pripravujú dedinčanov na prijatie sviatostí, modlia sa s nimi, vyučujú ich.

Svätá omša sa slávi na každom mieste na zemi, v každom jazyku. Aj vysokov horách v Peru, v miestnom jazyku Quecha. FOTO ACN

Na to však potrebujú oni sami kvalitné vzdelanie a kvantum vedomostí o viere, ktoré potom môžu posúvať ďalej. Kde ho však získať? Aj katechéti sú len jednoduchí dedinčania. Sú to nadšení dobrovoľníci, ktorí chcú šíriť Božie slovo. Prelatúra preto musela pripraviť tréningové centrum. Niektorí sa najprv musia naučiť čítať a písať, aby mohli prejsť k otázkam katechizmu.

Všetky učebné materiály musia byť pre budúcich katechétov dostupné v miestnom jazyku Quecha – domáci nevedia ani slovo po Španielsky.

Posledný takýto kurz sa v prelatúre udial pred 11 rokmi a je najvyšší čas ho zopakovať. ACN tento tréning nových katechétov v Chuquibambilla podporí sumou 15-tisíc eur.