Diecéza Kisumu sa nachádza v mimoriadne chudobnej časti Kene. Tamojším obyvateľom sťažujú život hlad, negramotnosť, chýbajúca lekárska starostlivosť, dezolátne cesty a nedostatok čistej pitnej vody. O elektrine väčšina z nich nemôže ani len snívať. A veľa utrpenia im prinášajú tradičné zvyky: dievčatá sa neraz vydávajú už ako 12-ročné; keď sa stanú vdovami, „pripadnú“ bratovi zosnulého manžela. No keďže nie je ničím nezvyčajným, že manžel zomrie na AIDS, infikovaná je i žena a vírus sa šíri ďalej. Celková miera výskytu AIDS je tu veľmi vysoká.

Existuje však aj množstvo iných problémov. Rodiny žijú prevažne z toho mála, čo im vynesú polia. Počas obdobia sucha sa potom sťahujú za prácou do miest – deti
a starí ľudia zostávajú na dedinách bez opatery. V období dažďov sa zas ľahko šíria choroby, napríklad malária, prenášaná komármi; časté sú infekcie spôsobené znečistenou vodou.

Na pomoc núdznemu obyvateľstvu bola založená diecézna kongregácia Dcér Navštívenia Nepoškvrneného Srdca. Zo šiestich zakladajúcich sestier sú tri zdravotnými sestrami. Venujú sa nastávajúcim mamičkám, pomáhajú pri pôrodoch, starajú sa o chorých, ako aj o opustených starých ľudí a siroty. Radia ľuďom
a sprevádzajú ich v rôznych ťažkostiach. Pomáhajú im spoznávať Ježiša Krista a jeho radostnú zvesť. Sprevádzajú ich na ceste ku kresťanskej viere, vedú katechézy, modlia sa s nimi.

Sestry zatiaľ nemajú svoj dom, kde by mohli bývať a prijímať do formácie mladé ženy, ktoré sa chcú pripojiť k ich komunite. Radi by sme im pomohli sumou 30 000 €, určenou na stavbu takéhoto domu v Katole.

 

Formovanie mladých povolaní zohrá v budúcnosti kongregácie kľúčovú úlohu. Kto sa k nám pripojí?