Kirgizsko, ktoré získalo nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu roku 1991, leží v Strednej Ázii a na juhovýchode hraničí s Čínou. Veľká časť krajiny je hornatá; počas dlhých zím tu býva –40 °C, časté sú snehové víchrice a lavíny.

Na takmer 200 000 km2 žije asi 6,3 mil. obyvateľov rôznych etnických skupín. Viac ako 75 % populácie vyznáva islam. Väčšina kirgizských moslimov je tolerantná, no medzi mladšími nedávno zaznamenali rastúcu radikalizáciu. Ďalších 20 % obyvateľstva je ortodoxného vierovyznania; ostatných 5 % sa hlási k iným náboženským spoločenstvám alebo nevyznáva žiadne náboženstvo.

Niekoľko stoviek katolíkov žije roztrúsených po celej krajine a sú skutočne menšinou. Ide o heterogénnu skupinu: väčšina jej členov má ukrajinské, poľské alebo nemecké korene, sú však medzi nimi i kórejskí a ruskí katolíci.

V krajine existujú 3 riadne farnosti a 20 malých komunít, v ktorých sa veriaci zhromažďujú. V jednej obci neraz žije len jedna katolícka rodina, ďaleko od ostatných. Kňazi sa usilujú navštevovať aj takýchto izolovaných veriacich.

Miestne povolania zatiaľ nezaznamenali. Všetci kňazi a rehoľné sestry pochádzajú zo zahraničia. Pre pandémiu sa niektorí z nich nemohli vrátiť do Kirgizska, boli nútení zostať v domovských krajinách. Tí 4 kňazi, ktorí sa teraz v Kirgizsku nachádzajú, sú naliehavo odkázaní na pomoc.

ACN chce v tomto roku podporiť katolíckych kňazov slúžiacich v Kirgizsku omšovými milodarmi v celkovej výške 4 000 €.

 

Požiadať o odslúženie svätých omší môžete jednoducho aj vy na našom darcovskom portáli.