Región Benishangul Gumuz sa nachádza v severozápadnej Etiópii na hranici so Sudánom. V tejto nerozvinutej chudobnej oblasti žijú kmene Gumuz a Agaw. Väčšina ich príslušníkov vyznáva tradičné africké náboženstvá a ich život dodnes ovplyvňujú povery.

Príslušníci kmeňa Gumuz napríklad veria, že krv rodičky prináša prekliatie. Budúce matky – často veľmi neskúsené mladé dievčatá – musia preto opustiť dedinu a porodiť deti samy. Mnohé z nich pri pôrode zomrú.

Prvé krsty prijali príslušníci kmeňa Gumuz len pred 18 rokmi. Odvtedy sa záujem o kresťanskú vieru zvyšuje a aj v odľahlých dedinách je z roka na rok viac krstov. O vieru sa zaujímajú predovšetkým deti a mladí ľudia. Dospelí, najmä muži, odolávajú, a to pre rozšírenú polygamiu – muž, ktorý sa dá pokrstiť, nesmie žiť s viacerými manželkami.

Niektoré ženy si kresťanskú vieru osvojujú, evanjelium je pre ne oslobodením. Ľudia sú však stále na začiatku cesty viery a potrebujú intenzívne pastoračné sprevádzanie.

V tomto regióne pôsobia kombonské misionárky. Pripravujú katechumenov na prijatie krstu a niektoré páry i na cirkevný sobáš. Početné skupiny sa stretávajú u nich v kaplnke, v dedinách zase organizujú rôzne stretnutia – všetko s cieľom prehĺbiť vieru ľudí.

Sestry v súčasnosti naliehavo potrebujú viac materiálov pre katechézu a vzdelávanie katechétov. Náklady majú aj s údržbou auta, ktoré využívajú na jazdu do okolitých dedín. V jednej z nich treba napríklad dokončiť kaplnku, aby sa veriaci mali kde zhromažďovať v období dažďov.

Nadácia ACN plánuje podporiť pastoračnú prácu kombonských misionárok sumou 6 500 €.