Farnosť sv. Pátra Pia v Krasnosilke, obci, ktorá sa nachádza 15 km severne od mesta Odesa v južnej Ukrajine, je ešte mladá a stále pomerne malá. Do katolíckej komunity patrí približne 30 ľudí. Predovšetkým ide o rodiny s deťmi a ďalšie rodiny sa už tiež začínajú zaujímať o vieru.

Vo farnosti zatiaľ nie je kostol a bohoslužby sa konajú v súkromnom dome, v ktorom býva kňaz. Tento priestor nie je pre členov komunity dostatočný a rovnako nepokladajú za dôstojné modliť sa v obytnom dome. Prajú si mať Boží dom s Najsvätejšou sviatosťou, ktorý by slúžil výlučne na slávenie svätých omší a modlitby. Pre hľadajúcich, ktorí sú iba na ceste k viere, môže byť dokonca súčasný stav prekážkou – náboženské stretnutia v súkromných domoch sa tu totiž často spájajú so sektami.

Biskup Stanisław Szyrokoradiuk obdivuje veriacich, ktorí prichádzajú na bohoslužby za terajších podmienok, no výstavbu kostola pokladá za veľmi nákladnú. Keďže je farnosť veľmi dynamická, nevie predvídať, ako sa bude rozvíjať. Vníma riziko, že nový kostol by z dlhodobého hľadiska mohol byť buď príliš malý, alebo príliš veľký.

Prišiel teda s netradičným nápadom: chce postaviť kontajnerovú kaplnku, ktorá bude mať aj vežu (aby sa zvonku dala rozpoznať ako sakrálna stavba). V tejto podobe bude ľahko realizovateľná a ak by bol jedného dňa potrebný väčší priestor, mohla by byť premiestnená do inej farnosti a slúžiť zase tam ako Boží dom.

Kontajnerová kaplnka by mala mať plochu 60 m2, čo znamená miesto pre približne 120 – 130 veriacich. Mala by byť izolovaná a vybavená klimatizačným systémom. Problém by sa takto na dlhšiu dobu vyriešil.

 

Otec biskup nás prosí o 20 000 €. V ACN považujeme jeho pragmatický nápad za dobrý a chceme farnosti pomôcť. Kto sa k nám pripojí?