Keď Ján Pavol II. v januári 1998 navštívil Kubu, povedal mládeži: „Kristus prechádza tvojím životom a hovorí ti: ‚Nasleduj ma.‘ Neuzatvárajte sa pred jeho láskou. Nevzďaľujte sa od nej. Prijmite jeho slovo. Každého povolal. Každého pozná po mene.“

V tom čase boli 17 mladí muži, ktorí sa dnes v kňazskom seminári v arcidiecéze Santiago de Cuba pripravujú na kňazstvo, ešte malými deťmi. Napriek tomu zažili presne to, o čom svätý pápež hovoril: Ježiš ich zavolal po mene. Hoci to majú veriaci ľudia na Kube po takmer polstoročnej komunistickej vláde náročné, nasledovali jeho volanie.

Väčšina kubánskych katolíkov je síce pokrstená, no svätú omšu navštevujú pravidelne len 2 % z nich. Rozšírená je skôr ľudová zbožnosť – takmer každý vrúcne miluje Pannu Máriu Milosrdenstva v národnej svätyni El Cobre. V oblasti evanjelizácie však čaká na krajinu veľa práce.

„Potrebujeme kňazov, aby sa starali o ľud – jeho duša je zranená,“ hovorí otec Martín Chevarría Vaca, rektor kňazského seminára v Santiagu de Cuba. „Cieľom nášho seminára je evanjelizácia kubánskeho ľudu prostredníctvom formácie miestnych kňazov. Skutočnosť, že sa do neho prihlásilo ešte viac mladých mužov ako v predchádzajúcom roku, je veľkým potešením pre našu Cirkev, ktorá sa neprestáva modliť za povolania.“

Formácia budúcich kňazov si vyžaduje aj financie. Treba zaplatiť potraviny, elektrinu, vodu, učebné materiály, lieky, oblečenie, platy vyučujúcich… Ceny v tejto ostrovnej krajine, ktorá sa už roky nachádza vo vážnej hospodárskej kríze, stále stúpajú. V časoch pandémie sa k nim pridávajú náklady spojené s dodržiavaním epidemiologických opatrení a nákupom potrebného ochranného materiálu.

 

Cirkev na Kube je chudobná. Formáciu 17 budúcich kňazov chceme podporiť sumou 8 500 €. Žiadne povolanie sa nesmie stratiť iba preto, lebo chýbajú peniaze.