Sestry Služobnice Panny Márie – Služobnice chorých, ktoré pôsobia na Kube, nesú misiu a apoštolát už v mene svojej kongregácie. Ich osobitnou charizmou je služba starým a chorým ľuďom. Kuba patrí v rámci projektového programu ACN k prioritným krajinám nadácie. Cirkev v tejto krajine v minulosti veľa trpela a ešte stále prechádza ťažkými časmi. Viera na Kube je pod neustálym tlakom komunistickej […]

Sestry Služobnice Panny Márie – Služobnice chorých, ktoré pôsobia na Kube, nesú misiu a apoštolát už v mene svojej kongregácie. Ich osobitnou charizmou je služba starým a chorým ľuďom.

Kuba patrí v rámci projektového programu ACN k prioritným krajinám nadácie. Cirkev v tejto krajine v minulosti veľa trpela a ešte stále prechádza ťažkými časmi. Viera na Kube je pod neustálym tlakom komunistickej ideológie. Katastrofálna ekonomická situácia tohto karibského ostrova je všeobecne známa. Väčšina krajiny je postihnutá extrémnou chudobou, z ktorej vyplýva aj istá nevšímavosť a apatia miestnych ľudí.

Kongregácia Služobníc Panny Márie – Služobníc chorých bola založená v roku 1851 v Španielsku a jej misiou je charitatívna a pastoračná starostlivosť o chudobných, opustených a chorých. Na jej počiatku bolo spoločenstvo veriacich žien v Madride, ktoré navštevovali chorých v ich domovoch. Komunita postupne rástla a rozšírila sa. V roku 1868 začala pôsobiť vo Valencii a od roku 1875 aj v Havane na Kube, vtedy patriacej pod Španielske kráľovstvo. V čase smrti zakladateľky kongregácie bolo v Európe a v Latinskej Amerike spolu až 46 komunít Služobníc Panny Márie. V súčasnosti sestry pôsobia aj v Kamerune, USA a na Filipínach. Zakladateľka Mária Soledad Torres bola v roku 1970 pápežom Pavlom VI. vyhlásená za svätú.

Nadácia ACN pravidelne podporuje sestry vo viacerých diecézach na Kube. Napríklad v prístavnom meste Matanzas pôsobí komunita štyroch sestier. Matanzas sa nachádza na severnom pobreží Kuby, asi 90 kilometrov východne od hlavného mesta Havana. V čase kolonializmu vzniklo v tejto oblasti množstvo cukrových plantáží. Na obrábanie plantáží bolo do mesta privezených veľa otrokov z Afriky. Preto aj v súčasnosti tu stále silne pretrvávajú africké tradície. Sestry sa obetavo starajú o všetkých bez rozdielu. Na návštevy chorých sestry využívali svoj mikrobus Toyota Hiace. Žiaľ, jedna zo sestier utrpela nedávno počas jazdy mikrobusom mozgovú príhodu, následkom čoho pri riadení stratila vedomie a havarovala. Po nehode vozidlo zostalo vážne poškodené.

Je pochopiteľné, že bez auta apoštolát sestier zostane ochromený. Súrne ho potrebujú najmä na nočné návštevy nemocnice. Náklady na opravu mikrobusu ďaleko prevyšujú finančné možnosti spoločenstva a preto prosí ACN o pomoc vo výške 3800 eur. Samozrejme sme im v mene našich dobrodincov túto pomoc prisľúbili.