Libanon už tri roky prechádza najhoršou krízou vo svojej histórii. Hospodárstvo sa zrútilo, inflácia dosahuje závratné výšky a štátne dodávky elektriny fungujú nanajvýš jednu alebo dve hodiny denne. Mnohí ľudia uvažujú o odchode z krajiny. Podľa údajov OSN žijú tri štvrtiny obyvateľov v chudobe.

Táto chudoba je obzvlášť veľká v poľnohospodárskych oblastiach. Preto v týchto oblastiach pracuje 18 rehoľníčok z Kongregácie misijných sestier Najsvätejšej Sviatosti, ktoré slúžia ľuďom v 24 najchudobnejších a najodľahlejších dedinách. Navštevujú starých a chorých ľudí, pripravujú deti na prvé sväté prijímanie, podporujú najchudobnejšie rodiny a vyučujú v nedeľných školách. Štyrikrát do roka organizujú aj svoje dvoj- alebo trojdňové „biblické tábory“, počas ktorých majú deti a mladí ľudia možnosť zabaviť sa a zároveň lepšie spoznať svoju vieru a Písmo.

„V tomto mimoriadne ťažkom období, poznačenom takými zdrvujúcimi výzvami, sa snažíme vydávať svedectvo v tomto regióne. Ak dokážeme verne a účinne slúžiť Cirkvi
v tejto časti sveta, potom to môže inšpirovať aj iných, aby napriek obrovským ťažkostiam žili svoju vieru naplno. Odovzdávame vieru ďalším generáciám,“
vysvetľuje matka Maguy Adabashy, predstavená kongregácie.

Netreba však dodávať, že práca sestier stojí peniaze. Musia zaplatiť benzín na cesty do dedín, udržiavať svoje vozidlo a zároveň zabezpečovať katechetický materiál
pre mladých ľudí. Niekedy si musia nájsť aj ubytovanie, keď zostávajú v niektorej z dedín dlhšie. Keďže sú samy veľmi chudobné, potrebujú na to našu pomoc. „S vašou pomocou môžeme urobiť oveľa viac pre službu chudobným a trpiacim ľuďom v Libanone,“ dodáva.

 

Preto sme jej kongregácii prisľúbili 30 000 eur. Môžete nám pomôcť?