Aktuálna situácia v Libanone je priam zúfalá. Ťažká politická a hospodárska kríza, ktorá vládne v krajine od konca roka 2019, uvrhla veľkú časť obyvateľstva do chudoby. Pandémia situáciu ešte viac zhoršuje. Navyše sa do tejto malej krajiny počas vojny v Sýrii uchýlilo asi 1,5 mil. sýrskych utečencov – na 4 mil. Libanončanov tak pripadá 1,5 mil. Sýrčanov. Vyrovnať sa s takýmto počtom utečencov a primerane sa o nich postarať je pre krajinu priam herkulovskou úlohou.

Výnimočne veľký počet utečencov sa usadil v údolí Bikáa vo východnom Libanone, ktoré sa nachádza v blízkosti hraníc so Sýriou. Ukazuje sa, že jednou z najnaliehavejších potrieb je umožniť čo najväčšiemu počtu detí sýrskych utečencov školské vzdelávanie – inak sa z nich stane stratená generácia, ktorá nebude mať žiadnu budúcnosť ani v hostiteľskej krajine, ani v svojej vlasti. Bez dostupného vzdelávania budú osobné i spoločenské problémy len narastať.

Okrem toho možnosť navštevovať školu v tejto oblasti môže udržať rodiny v regióne. Môže ich motivovať, aby sa vrátili do Sýrie a neuvažovali o emigrácii do Európy, USA alebo Kanady. V Sýrii sú totiž kvalitne vzdelaní mladí ľudia potrební pri obnove vojnou zničenej krajiny.

Jezuiti v údolí Bikáa prevádzkujú tri školy: dve základné a jednu strednú. Celkovo ich navštevuje 113 detí sýrskych utečencov. Páter Marek Cieslik, rektor týchto škôl, prosí ACN o pomoc, pretože v dôsledku ťažkej ekonomickej situácie je pre rád čoraz ťažšie postarať sa o zverených žiakov.

 

Školské vzdelávanie detí sýrskych utečencov by sme radi podporili celkovou sumou 30 000 € (približne 265 € na dieťa).