Sestry od Najsvätejšej Sviatosti oltárnej z Libanonu sa tešia: vďaka pomoci našich dobrodincov si mohli zaobstarať nový minibus, ktorý im bude pomáhať v službe núdznym.

Sestra Maguy nám píše: „Chcem sa ACN poďakovať za pomoc v mene všetkých sestier našej kongregácie, ale predovšetkým v mene ľudí, ktorým slúžime. Navštevujeme farnosti, aby sme vykonávali katechézy, realizovali duchovné cvičenia a iné pastoračné práce. Ľuďom pomáhame a radíme, staráme sa o starších. Vaša pomoc predstavuje pre túto prácu skutočnú podporu. Veľká vďaka!“

Kongregácia bola založená roku 1966, a to pôvodne so zámerom pomáhať mladým dievčatám, aby získali vzdelanie ako krajčírky, ako aj poskytovať lekársku starostlivosť chudobným. Postupne jej pribudli ďalšie úlohy. Dnes sa 8 kláštorov Sestier od Najsvätejšej Sviatosti oltárnej nachádza vo vidieckej oblasti Libanonu, kde je naozaj veľká chudoba. Na to, aby mohli navštevovať vzdialené, zvlášť chudobné dediny a prinášať ich obyvateľom útechu a nádej, je nevyhnutné auto.

Pomoc sestier je teraz potrebná viac než kedykoľvek predtým – situácia v Libanone sa v posledných rokoch dramaticky zhoršila. Vojna v susednej Sýrii spôsobila, že v krajine pribudlo 1,5 mil. utečencov. Nezamestnanosť je vysoká. Vážna hospodárska a politická kríza sa začala už roku 2019. Libanonská mena stratila za necelý rok viac ako 80 % svojej hodnoty a ceny základných potravín stúpli štvornásobne. Mnohé rodiny bojujú o prežitie, šíri sa zúfalstvo.

Vďaka vašej pomoci teraz môžu rehoľné sestry prinášať útechu aj tam, kde boli ľudia doposiaľ odkázaní iba sami na seba. Srdečná vďaka!

 

Pomoc zničenému Libanonu naďalej trvá. Podporiť aktuálne prebiehajúce projekty môžete na darcovskom portáli nadácie ACN.