Libanon je krajinou s najväčším počtom utečencov v prepočte na jedného obyvateľa na svete. Z celkovej populácie Libanonu, približne 6 miliónov obyvateľov, je asi 4,5 miliónov Libanončanov, zvyšok tvoria utečenci alebo migranti.

Sýrska utečenecká kríza, ktorá trvá od roku 2011, zvýšila počet vysídlených občanov v Libanone o 1,5 milióna. Libanonské údolie Bikáa pozdĺž hraníc so Sýriou sa stalo pre veľké skupiny utečencov jednou zo vstupných brán do krajiny.

Utečenci neraz museli opustiť svoje domovy veľmi rýchlo a zanechali v nich všetok svoj majetok. Dočasné útočisko buď našli v libanonských rodinách, alebo sa delili o skromné bývanie s inými utečeneckými rodinami, prípadne boli nútení zostať v utečeneckých táboroch. Ocitli sa v mimoriadne neistých podmienkach a výrazne pod úrovňou bežného životného štandardu.

Melchitská katolícka arcidiecéza v meste Zahlé sa od začiatku vojny v Sýrii usiluje zmierňovať utrpenie najohrozenejších rodín, a to v nádeji, že sa budú môcť vrátiť do svojich domovov. Dnes prostredníctvom viacerých projektov pomáha 350 sýrskym rodinám. ACN štedro podporuje tieto arcidiecézne projekty zamerané na pomoc utečencom už od roku 2014. Môže tak každý rok robiť vďaka darom od dobrodincov.

Arcibiskup John Darwish pomáha s prípravou jedla pre núdznych.  Foto: ACN

Cieľom projektu Štedrý stôl sv. Jána Almužníka je vydávanie jedla zadarmo – jeho základnou a veľmi praktickou myšlienkou je, aby nikto nezostal hladný. Na začiatku projektu roku 2015 vydávali pracovníci 500 porcií teplého jedla denne; nasledujúci rok to bolo 1 000 porcií denne, a to už nielen pre sýrskych utečencov, ale aj pre domácich, ktorí si stravu ináč nedokázali zabezpečiť.

Aktuálne štatistiky ukazujú, že obyvatelia sú natoľko núdzni, že výdajňa teraz poskytuje priemerne 1 500 porcií denne, čo je viac než kedykoľvek predtým. Táto služba pomáha približne 900 sýrskym utečencom a 600 núdznym Libanončanom.

Projekt má trojaký zámer:

  • poskytovať zdravé a výživné jedlo pre tých, ktorí by si ho inak nemohli dovoliť,
  • byť priestorom spoločného stretávania a spoznávania sa rozličných skupín ľudí, ktorí sa ocitli v rovnakej životnej situácii,
  • a stať sa miestom duchovného života. Súčasťou projektu je prítomnosť diakona a každé jedlo sa začína modlitbou.

Rozdávanie jedla je odpoveďou na najnutnejšie potreby ťažko skúšaných rodín a spájaním komunity, preťaženej a stresovanej súčasnou situáciou. Zároveň má však aj oveľa hlbší význam: ide o zachovanie kresťanských spoločenstiev na Blízkom východe, o udržanie nádeje, že Sýrčania a Libanončania majú v tomto priestore svoje miesto.

ACN pomáha tomuto dielu vďaka svojim dobrodincom bez prestávky už od jeho začiatku roku 2015.

Aktuálne výdavky:

  • 1 500 porcií teplého jedla x 24 dní v mesiaci x 2 $ za porciu = 72 000 $ mesačne,
  • plat pre kňaza vo farnosti, hlavného kuchára a 2 zamestnancov = 1 500 $ mesačne.

Ročné výdavky spolu tvoria 882 000 $, teda 733 000 €. ACN prispela na tento projekt čiastkou 700 000 €.

 

Už za 41 € môžete nasýtiť jedného sýrskeho utečenca alebo núdzneho Libanončana počas celého mesiaca.