Od roku 1989 do roku 2003 v Libérii zúrila jedna z najkrvavejších občianskych vojen na africkom kontinente. Následky tohto dlhotrvajúceho konfliktu sú v tejto západoafrickej krajine dodnes citeľné. Viac než dve tretiny z celkového počtu päť miliónov Libérijčanov neveria, že sa v krajine podarí udržať mier natrvalo. Jedným z dôvodov tohto skeptického postoja je skutočnosť, že zločinci z obdobia občianskej […]

Od roku 1989 do roku 2003 v Libérii zúrila jedna z najkrvavejších občianskych vojen na africkom kontinente. Následky tohto dlhotrvajúceho konfliktu sú v tejto západoafrickej krajine dodnes citeľné. Viac než dve tretiny z celkového počtu päť miliónov Libérijčanov neveria, že sa v krajine podarí udržať mier natrvalo. Jedným z dôvodov tohto skeptického postoja je skutočnosť, že zločinci z obdobia občianskej vojny dodnes neboli právoplatne odsúdení. Spoločenský život v Libérii je poznačený hlbokou nedôverou. „Občianska vojna nezničila len infraštruktúru v krajine. Oveľa viac zranila naše duše,“ hovorí páter Dennis Nimene, sekretár Konferencie biskupov Libérie.

Následky občianskej vojny sú veľkou výzvou aj pre prácu miestnej Cirkvi. Po ukončení konfliktu a po prekonaní ťažkej epidémie eboly poskytla psychologickú a medicínsku pomoc vo forme odbornej podpory pre traumatizovaných alebo chorých. Veľmi potrebná je však aj duchovná podpora samotných kňazov, aby potom dokázali povzbudzovať veriacich postihnutých vojnou a chorobami. Libérijskí biskupi chcú preto v roku 2019 ponúknuť kňazom možnosť spoločne absolvovať duchovné cvičenia. V diecéze Cape Palmas sa plánujú exercície pre 25 kňazov, s cieľom poskytnúť im čas a priestor na načerpanie nových (aj duchovných) síl, na vzájomnú výmenu skúseností a na získanie nových impulzov pre prácu vo farnostiach. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje tento dôležitý projekt celkovou sumou vo výške 4 600 eur (resp. 184 eur pre každého zo zúčastnených kňazov), čo zahŕňa predovšetkým pokrytie cestovných nákladov, ako aj výdavkov na ubytovanie a stravovanie počas duchovných cvičení. Je to malá investícia s obrovským účinkom.