Libériu založili oslobodení afroamerickí otroci, ktorých premiestnili do Afriky. Medzi ich potomkami a pôvodnými etnikami na tomto území sú doteraz konflikty. Krajina zažila v rokoch 1989 – 2003 jednu z najkrvavejších občianskych vojen na africkom kontinente a stále sa z nej nespamätala, a to ani duchovne. „Viac než infraštruktúra boli zničené naše duše,“ tvrdí otec Dennis Nimene, generálny sekretár konferencie biskupov.

V rokoch 2014 a 2015 sa k problémom pridala epidémia eboly, ktorá Libériu ťažko zasiahla.

Kresťania tvoria 42,5 % obyvateľstva krajiny a sú vo väčšine; 39,4 % sú členovia tradičných náboženstiev. Hranice medzi nimi sa však často stierajú, pretože tu je veľmi rozšírené miešanie rôznych náboženských praktík.

Dobrí kňazi sú preto dôležití pre Cirkev i spoločnosť: prostredníctvom viery v Boha a Kristovej radostnej zvesti pomáhajú ľuďom opäť nájsť vnútorný pokoj. Takto nielenže podporujú životy jednotlivcov, ale prispievajú aj k pokoju a zmiereniu v krajine plnej zranení. Zároveň pomáhajú veriacim prehlbovať si vieru a neprepadnúť poverčivosti alebo iným praktikám.

V Kňazskom seminári sv. Pavla v Gbarne, jedinom v Libérii, sa v súčasnosti na kňazskú vysviacku pripravuje 34 mladých mužov zo všetkých 3 diecéz. Krajina ich naliehavo potrebuje. ACN pravidelne podporuje toto vzdelávanie, no ukazuje sa, že podporu nepotrebujú len budúci kňazi, ale aj ich vyučujúci, ktorí majú skutočne nízky plat. Na to, aby si zabezpečili chýbajúce finančné prostriedky iným spôsobom, napríklad službou vo farnostiach, im nezostáva čas – starostlivosť o povolania a ich podpora je úlohou vyžadujúcou si mimoriadnu pozornosť a maximálne nasadenie.

Nejde iba o to, odovzdať mladým mužom vedomosti potrebné na ohlasovanie viery – musia byť formovaní a podporovaní i ľudsky a duchovne. ACN preto pomáha vyučujúcim prostredníctvom omšových milodarov. Vďaka nim sa môžu úplne venovať práci v seminári. Dobrí vyučujúci, ktorí majú čas na potreby seminaristov, sú totiž nevyhnutným predpokladom výchovy dobrých kňazov.

 

V tomto roku sme 10 vyučujúcim v Kňazskom seminári sv. Pavla v Gbarne prisľúbili omšové milodary v celkovej výške 11 430 €.