MALAWI – Kongregácia sestier sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (známe ako tereziánky) bola v Diecéze Malawi založená v roku 1929. V afrických štátoch Malawi a Zambia v súčasnosti pôsobí 168 sestier tejto kongregácie. Ich hlavným poslaním je evanjelizácia prostredníctvom apoštolskej práce v oblasti zdravia, vzdelávania, administratívy, sociálnych služieb a pastoračnej starostlivosti. Niektoré sestry sú učiteľky. Pracujú buď v školách, ktoré spravuje kongregácia

Read More »

MALAWI – Kongregácia sestier sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (známe ako tereziánky) bola v Diecéze Malawi založená v roku 1929. V afrických štátoch Malawi a Zambia v súčasnosti pôsobí 168 sestier tejto kongregácie. Ich hlavným poslaním je evanjelizácia prostredníctvom apoštolskej práce v oblasti zdravia, vzdelávania, administratívy, sociálnych služieb a pastoračnej starostlivosti.

Niektoré sestry sú učiteľky. Pracujú buď v školách, ktoré spravuje kongregácia (materská škola a základná škola v Malawi, stredná škola v Zambii), alebo v školách patriacich diecéze či v štátnych školách.

Sestry Kongregácie sestier sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša pri hre so zverenými deťmi.

Viaceré sestry sú vyštudované lekárky, zdravotné sestry, účtovníčky či administratívne pracovníčky. Väčšina z nich pracuje vo vidieckych nemocniciach a zdravotných strediskách, ktoré ľuďom poskytujú všestrannú zdravotnú starostlivosť. Starajú sa o pacientov s vírusom HIV a ochorením AIDS, pracujú v zubných ambulanciách, vedú oddelenia fyzioterapie a poskytujú pacientkam skríning rakoviny krčka maternice. Disponujú viacerými odbornými ambulanciami, laboratóriami a lekárňami. Zapájajú sa do rôznych programov prevencie a odbornej prípravy, a to na úrovni nemocníc aj komunity.

Ďalšie sestry pracujú vo farnostiach – starajú sa o mládež, vedú modlitbové skupiny, venujú sa pastorácii. Učia, sprevádzajú mladých ľudí a radia im, ako duchovne rásť. Vedú ich k zodpovednému správaniu, aby sa stali dobrými kresťanmi a občanmi. Taktiež pomáhajú a radia manželom, ktorí majú psychologické a vzťahové problémy.

Kongregácia čelí mnohým výzvam. Ľudia v Malawi sú veľmi chudobní a je pre nich ťažké platiť školné alebo zdravotné služby. Pravidelne dochádza k akútnemu nedostatku základných liekov a zdravotníckych potrieb. Niektoré školy získavajú elektrickú energiu iba prostredníctvom solárneho systému a počas obdobia dažďov nemajú elektrinu.

Sestry pomáhajú v miestnych zdravotných strediskách.

Napriek ťažkým podmienkam sestry odvážne slúžia ľuďom, ktorí sú im zverení. Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša žila a učila spiritualitu „malej cesty“, ktorá nás cez každodenné, malé  veci a povinnosti, ktoré konáme z lásky k Bohu, vedie k veľkým veciam. Chcela byť láskou v srdci Cirkvi, pretože láska objíma všetky povolania. Bola vnímavá a veľkodušná vo všedných veciach, pretože pre toho, kto miluje je všetko veľké a významné.

„Spiritualita sv. Terézie spočívala v konaní obyčajných vecí s mimoriadnou, veľkou láskou. Potrebujeme neustálu duchovnú aj ľudskú formáciu. Aby sme mohli žiť naše povolanie a prinášať ľuďom pravú vnútornú slobodu, musíme byť my samé najprv duchovne slobodné,“ píše sestra Agnes, generálna predstavená kongregácie.

Sestry by sa rady organizovali, viedli biblické stretnutia a pomáhali ľuďom prehlbovať ich duchovný život . Na to je potrebné, aby sa pravidelne formovali, zúčastňovali teologickej a biblickej výučby a mali spoločné duchovné cvičenia. Z finančných a logistických dôvodov to zatiaľ nie je možné. V noviciáte v Lilongwe-Malawi nemajú dostatok priestoru. A keďže sa komunita stále rozrastá, rozhodli sa postaviť ďalší dom s väčšou kapacitou. Potrebovali by pomoc pri jeho financovaní.

ACN už dlhodobo podporuje sestry financovaním formácie alebo duchovných cvičení. Pomôžte nám financovať aj tento exercičný a formačný dom, aby sestry v Malawi mohli rásť vo svojom povolaní.