Rád Najsvätejšieho Spasiteľa bol založený vo Švédsku v 14. storočí svätou Brigitou Švédskou, odkiaľ pochádza aj jeho súčasný názov. Mníšky tohto rádu žijú v striktnej klauzúre a kontemplatívnej modlitbe. Španielska vetva rádu vznikla v 17. storočí a doteraz má kláštory v Španielsku, Venezuele, Mexiku a v Peru. Klášor Brigitíniek v Pueble vznikol v roku 1907. […]

Rád Najsvätejšieho Spasiteľa bol založený vo Švédsku v 14. storočí svätou Brigitou Švédskou, odkiaľ pochádza aj jeho súčasný názov.

Mníšky tohto rádu žijú v striktnej klauzúre a kontemplatívnej modlitbe. Španielska vetva rádu vznikla v 17. storočí a doteraz má kláštory v Španielsku, Venezuele, Mexiku a v Peru.

Klášor Brigitíniek v Pueble vznikol v roku 1907. Momentálne v ňom žije 20 mníšiek s večnými sľubmi a tri sestry, ktoré sa na zloženie sľubov pripravujú.

S touto komunitou mníšok sa spája veľké nešťastie spred niekoľkých rokov. Počas autonehody tragicky zahynulo sedem sestier. Pán Boh však použil aj túto tragédiu na svoju slávu, keď požehnal klášor mnohými záujemkyňami o duchovnú službu a zasvätenie.

Ako ich komunita rástla, prišli praktické problémy. Budova kláštora bola totiž vážne poškodená zemetrasením, ktoré malo epicentrum neďaleko Puebly. Časť budovy musela byť zbúraná kvôli bezpečnostnému riziku. Zvyšok kláštora pochádza z 19. storočia a budova má problém s vykurovaním, ventiláciou vzduchu a tesnením.

Pápežská nadácia ACN sa vďaka pomoci svojich dobrodincov, medzi ktorých môžete patriť aj vy, rozhodla podporiť renováciu tohto kláštora sumou 25-tisíc eur. Kláštor je už zrekonštruovaný a sestry majú viac miesta na prijatie nových záujemkýň o zasvätený život v kláštore. Všetkým darcom srdečne ďakujeme, sestry z Puebly sa za každého jedného z vás intenzívne modlia. Pán Boh zaplať.