S príchodom viac ako 800 000 utečencov zo severu krajiny sa vo farnostiach diecézy Pemba zhromaždilo veľké množstvo vysídlencov, čím výrazne vzrástla potreba duchovnej pomoci.

Utečenci aj miestni obyvatelia vyhľadávajú rôzne druhy pomoci vrátane psychickej podpory a útechy pri vyrovnávaní sa so stratou blízkych. Miestna cirkev sa obáva rastúceho napätia medzi vnútorne vysídlenými osobami a miestnou chudobnou populáciou, ktoré uniká pozornosti medzinárodných charitatívnych organizácií.

Cirkev teda stojí pred naliehavou úlohou podporovať integráciu utečencov a súčasne neodsúvať bokom miestnych. Chudoba a nepriaznivé vyhliadky do budúcnosti môžu totiž motivovať mladých ľudí k vstupu do teroristických skupín. Diecéza chce predísť konfliktom prostredníctvom inkluzívnej pastoračnej práce s dospelými aj mládežou a prostredníctvom častejších pastoračných návštev.

Diecézni kňazi by sa radi dostali k miestnym i utečencom aj v tých najodľahlejších kútoch svojich farností, ale bráni im v tom nedostatok finančných prostriedkov na dopravu, ktoré ležia iba na pleciach samotných kňazov. Tí na rozdiel od rehoľných kňazov či zahraničných misionárov nedostávajú finančnú podporu z rehole ani zo svojej domovskej krajiny.

Nadácia ACN prispeje sumou 21 000 € na podporu 7 diecéznych kňazov, aby mohli poskytovať duchovnú starostlivosť miestnym veriacim a utečencom v provincii Cabo Delgado, ktorá je výrazne zasiahnutá chudobou a neistotou. Kňazi dostanú príspevok na dopravu na 5 pastoračných návštev mesačne po dobu jedného roka. Cieľom návštev budú najmä presídľovacie centrá a vzdialené osady s veľkým počtom vysídlených osôb.

Náplňou týchto návštev bude slúženie svätých omší, pomoc vysídleným rodinám a aj ich hostiteľským rodinám, čo podporí integráciu utečencov do života miestneho spoločenstva. Prostriedky z projektu sa použijú aj na nákup lekcionárov a 300 balíčkov s katechetickými materiálmi v miestnych jazykoch.

 

Odhadovaný rozpočet 21 000 € sa použije na cestovné: 8 500 € (7 kňazov, 5 pastoračných návštev mesačne); a katechetické materiály: 12 500 € (300 balíčkov).