Rozsiahle časti Mozambiku sa ani po takmer 30 rokoch od skončenia občianskej vojny (1977 až 1992) nezotavili z krvavého konfliktu. Materiálna skaza aj hlboké duševné rany stále ovplyvňujú realitu krajiny.

Na žiadosť Alexandre José Maria dos Santos, arcibiskupa Maputa, hlavného mesta Mozambiku, prišli roku 2000 do juhoafrickej krajiny indickí misionári svätého Františka Saleského, aby v ťažko postihnutých, nerozvinutých a vzdialených oblastiach znovu vybudovali cirkevnú infraštruktúru a najmä pomohli ľudským dušiam.

Misionári, ktorí sa v súčasnosti starajú o 8 misijných staníc, začínali „od nuly“. Takmer 30 rokov nebola predtým v krajine ani misia, ani evanjelizácia. Vtedajšia vláda nebola Cirkvi naklonená a viera a morálka boli podľa slov misionárov na veľmi nízkej úrovni.

Indickí misionári začali s rekonštrukciou kostolov a kaplniek, no v prvom rade sa venovali dušiam. Navštevovali ľudí v ich domoch, ohlasovali evanjelium, načúvali, prinášali útechu a konkrétnu pomoc. „Počas dlhých rokov občianskej vojny boli títo ľudia doslova ovcami bez pastiera. Teraz sa pomaly vracajú na pastviny a prijímajú Krista za svojho Pána a Spasiteľa,“ píše otec Ranjit Tirkey.

Misionári sa starajú aj o farnosť Bela Vista v provincii Matutuine na juhu krajiny – má 45 000 obyvateľov a 16 vonkajších staníc, v ktorých sa slávia sväté omše. Čiastočne sa rozprestiera na území džungle. Prv bolo ťažké dostať sa do dedín, ktoré k farnosti patria, pretože v období dažďov bola cesta pre bahno, malé prúdy a riečky takmer nepriechodná. Teraz konečne majú asfaltovú cestu.

Traja indickí misionári vykonávajú svoju prácu v najťažších podmienkach. Sú kontaktnými osobami pre ľudí, ktorí žijú v mimoriadnej chudobe, na miestach, ktoré sú nerozvinuté a na ktorých vyčíňajú choroby. Starajú sa nielen o psychické, ale aj materiálne potreby ľudí. Misionári sa stávajú všetkým pre všetkých, hoci sami sú chudobní.

Nepríjemná je predovšetkým ich situácia s bývaním. Farský dom je v zlom stave, už 20 rokov na ňom nebola vykonaná žiadna oprava. Cez strechu preteká, odkvapové rúry sú prehrdzavené, nádrž na vodu prasknutá a hygienické zariadenia silne poškodené.

Radi by sme kňazom pomohli sumou 4 200 €, aby mohli v dome urobiť aspoň najnaliehavejšie práce.